Η μετεξέλιξη του Τραπεζικού μας συστήματος πρέπει να βασιστεί στο ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη μας
08.03.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 24

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

Η μετεξέλιξη του Τραπεζικού μας συστήματος
πρέπει να βασιστεί στο ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη μας

Συνάδελφοι,

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Τραπεζικού μας συστήματος επιφέρει δομικές αλλαγές στις Τράπεζες, στις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα, στα Τραπεζικά στελέχη
και τους εργαζόμενους.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τις συνεχείς μετακινήσεις στελεχών και εργαζομένων, το κλείσιμο καταστημάτων και τη διαρκή μεταμόρφωση των κεντρικών υπηρεσιών.

Οι περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα πλέον μεταφέρονται στα ηλεκτρονικά κανάλια, όπως το ebanking, το vbanking, ή remote banking κλπ. με παράλληλες και συνεχείς αλλαγές στις εσωτερικές δομές των Τραπεζών και στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ

Σ’ αυτή τη θέση, που είναι διαχρονικά και δική μας άποψη, στηρίζεται η πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε η επικεφαλής Οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κα Μελίνα Παπουτσή (Senior Economist, Directorate General Research).

Τα συμπεράσματα από τα στοιχεία που εξέτασε για την Ελληνική Τραπεζική αγορά, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ειδικά αυτή την περίοδο καθώς η πανδημία θα αυξήσει την ανάγκη για σταθερή προσωπική σχέση Τραπεζικών στελεχών με επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίπτωση που έχει η διακοπή ή αλλαγή της σχέσης μιας επιχείρησης με ένα Τραπεζικό στέλεχος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα ίδια τα Τραπεζικά συστήματα και τις εποπτικές αρχές. Και αυτό γιατί η διακοπή της σχέσης αυτής μπορεί να επιφέρει αύξηση του κόστους κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις στο ίδιο το Τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία.

Με συγκεκριμένα στοιχεία η μελέτη αποδεικνύει ότι η διακοπή αυτής της σχέσης, ιδιαίτερα σε χρονικές περιόδους αυξητικής τάσης κόκκινων δανείων (ειδικά σε εποχή πανδημίας) μειώνει την πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης και ρύθμισης δανείων. Η πιθανότητα ρύθμισης μειώθηκε στο 49% όταν υπήρξε αλλαγή ή διακοπή σχέσης, έναντι πιθανότητας 59% στις σταθερές σχέσεις.

Συνάδελφοι,

Με την ανακοίνωση μας αυτή θέλουμε να παρουσιάσουμε με όσο το δυνατόν απλούστερο και αναλυτικό τρόπο τα κύρια σημεία της μελέτης που βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία και υποθέσεις και δείχνουν ξεκάθαρα, αυτό που διαχρονικά στηρίζουμε, ότι το μεγάλο οπλοστάσιο της σταθερότητας του Τραπεζικού μας συστήματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη μας.

Η ψηφιοποίηση του Τραπεζικού μας συστήματος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταμορφώσει τις Τράπεζες σε απρόσωπες επιχειρήσεις.

Πρέπει να ενισχυθεί η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, η οποία θα είναι διαθέσιμη από όλα τα μέσα (καταστήματα, υπηρεσίες, εναλλακτικά δίκτυα).

Η μετεξέλιξη των καταστημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών θα γίνει.

Στόχος πρέπει να είναι η αλλαγή προσανατολισμού με την απόκτηση περισσότερων γνώσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα και η εκπαίδευση σε τομείς που στο παρελθόν δεν υπήρχαν.

Θα είναι τραγικό λάθος αυτή η μετεξέλιξη του Τραπεζικού συστήματος να έχει ως οδηγό την συνεχή περιθωριοποίηση του δικτύου ή την επιβολή υπερβολικών στόχων που δεν συμβαδίζουν με την γενικότερη εξέλιξη της οικονομίας ειδικότερα σε περίοδο πανδημίας.

Όλα αυτά πρέπει ένα σοβαρό συνδικαλιστικό κίνημα να τα προβάλλει, να συμμετέχει σε έναν διαρκή διάλογο με στόχο η μετεξέλιξη του Τραπεζικού μας συστήματος να γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζει τα επαγγελματικά μας συμφέροντα, τις θέσεις εργασίας και την προοπτική εξέλιξης μας.

Στη δική μας Τράπεζα αυτή τη διαδικασία ακολουθούμε χρόνια τώρα και έχει αποδώσει καρπούς.

Εμείς θα συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας στην άμβλυνση των όποιων αντιθέσεων υπάρξουν με μόνο κριτήριο τη διασφάλιση της ανοδικής πορείας της Τράπεζας γιατί μόνο μέσα από τη σταθερότητα θα διασφαλίσουμε την ίδια μας την εργασία.

Ο Σύλλογος μας, μαζί με τους επιστημονικούς του συμβούλους, θα συμμετέχει σ’ έναν μόνιμο, συνεχή, ισότιμο διάλογο αναλύοντας τις απόψεις του με στόχο την επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας με παράλληλη αναγνώριση της προσφοράς και της εργατικότητας των συναδέλφων.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ