ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 12 | Επιστολή ΟΤΟΕ στον Υπουργό Εργασίας - θέσεις της ΟΤΟΕ για την ψηφιακή κάρτα - αίτημα για συνάντηση
27.07.2022