1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 Η ψηφιακή κάρτα εργασίας στις Τράπεζες θα είναι γεγονός
14.06.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 91

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας
στις Τράπεζες
θα είναι γεγονός


Συνάδελφοι,

 

Την Παρασκευή 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ξεκινά η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλες τις Τράπεζες.

Με μια απλή εφαρμογή όλοι οι εργαζόμενοι θα δηλώνουν από 1/6/22 σε πραγματικό χρόνο την έναρξη και τη λήξη της εργασίας τους.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου και των Τραπεζών.

Το μέτρο αυτό ξεκινά πρώτα από τις Τράπεζες και τα Super Markets και στη συνέχεια σταδιακά η ψηφιακή κάρτα θα γίνει υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι: με το πάτημα ενός κουμπιού θα δηλώνεται από εργαζόμενους και εργοδότες, με κοινοποίηση στις ελεγκτικές αρχές, το ωράριο εργασίας, οι υπερωρίες,
η υπερεργασία, οι βάρδιες, τα διαλείμματα, τα ρεπό καθώς και οι άδειες κάθε εργαζόμενου.

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ήταν πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων με στόχο την απόλυτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Εφαρμογή

Οι εργαζόμενοι θα δηλώνουν την προσέλευση και την αποχώρηση τους από την εργασία μέσω μιας εφαρμογής διαθέσιμης και στα κινητά τηλέφωνα, σκανάροντας την κάρτα εργασίας τους που θα απεικονίζεται στο κινητό τηλέφωνο σε μορφή QR code, όπως γινόταν με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και η πληροφορία θα διαβιβάζεται στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη II”.

Η εφαρμογή και λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι μία από τις πλέον εμβληματικές μεταρρυθμίσεις του Νόμου 4808/2021 με σκοπό την αποτροπή φαινομένων υποδηλωμένης-αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών.

Έτσι δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους εργαζόμενους να αξιοποιούν τις καταγραφές της ψηφιακής κάρτας εργασίας για να αποδεικνύουν στα δικαστήρια την πραγματική τους απασχόληση.

Τέλος δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης της απασχόλησης πολλαπλού χαρακτηρισμού εντός της ίδιας ημέρας σε περιπτώσεις τηλεργασίας ή εργασία με διακεκομμένο ωράριο.                               

               

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ