Συμφωνία Συλλόγου - Tράπεζας
27.08.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 50

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Συμφωνία Συλλόγου – Τράπεζας

Καθιερώνονται νέες βαθμίδες εξέλιξης του Προσωπικού
Πλήρης διασφάλιση Οικονομικών και Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων


Συνάδελφοι,

Δύο ολόκληρα χρόνια με ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις μας επισημαίναμε την ανάγκη εκσυγχρονισμού όλου του εργασιακού πλαισίου ώστε αυτό να συμβαδίζει επιτέλους με την εξελικτική πορεία της Τράπεζας και τις στρατηγικές της επιδιώξεις με μόνο στόχο την ανοδική της πορεία που μέσα από αυτή διασφαλίζουμε το εργασιακό μας μέλλον.

Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι όποιον σχεδιασμό κι αν κάνει μία επιχείρηση και συγκεκριμένα ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν θα έχει αίσιο αποτέλεσμα αν δεν βασιστεί στους ανθρώπους του, στο προσωπικό του, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και προοπτικής μέσα από την διασφάλιση όρων αξιοκρατίας και αξιοπρέπειας.

Με αυτή τη βασική αρχή βήμα – βήμα χτίζουμε το μέλλον μας στη νέα Τράπεζα εκσυγχρονίζοντας δομές δεκαετιών που αντικαθίστανται από ένα σύγχρονο, λειτουργικό μοντέλο που θα βασίζεται στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και θα δίνει το προβάδισμα στους νέους εργαζόμενους που είναι το αύριο και η δύναμη πλέον της Alpha Bank.

 • Ήδη κάναμε τα πρώτα βήματα για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των εργασιακών μας σχέσεων με τη μείωση των ανισοτήτων που προϋπήρχε με την ύπαρξη κλάδων και ειδικοτήτων που διαχώριζαν το προσωπικό (Διοικητικό προσωπικό, Ταμίες, Εισπράκτορες, Κλητήρες κλπ).
 • Υπογράψαμε μία άκρως σημαντική Επιχειρησιακή Σύμβαση το 2020, που πέραν των οικονομικών όρων καθιέρωσε νέες μοναδικές παροχές σε σχέση με το παρελθόν όπως: καθιέρωση επί πλέον κανονικής αδείας αφιερωμένη στο θεσμό της οικογένειας, ενίσχυση των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ειδικές ρυθμίσεις για τα παιδιά μας με αναπηρία, ειδικές οικονομικές ρυθμίσεις για πολύτεκνους κλπ.
 • Το 2021 ήμασταν με τις δικές μας προτάσεις και θέσεις συνδιαμορφωτές του νέου πλαισίου αξιολόγησης του προσωπικού στη νέα εποχή.

Διαπραγματευτήκαμε και υιοθετήσαμε με ξεκάθαρο τρόπο ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που θα ακυρώνει στην πράξη προσωπικές πολιτικές, άδικες συμπεριφορές, πρόχειρες προσεγγίσεις με στόχο την πραγματική, αξιοκρατική και διαφανή εξελικτική πορεία του εργαζομένου μέσα σ’ ένα σύγχρονο οργανισμό.

Εμείς τονίσαμε ότι θα στηρίξουμε το νέο σύστημα αρκεί να μην υπονομευθεί από κάποια στελέχη που δεν αντιλαμβάνονται τη σωστή εφαρμογή του.

Σήμερα μετά από ικανό διάστημα από την αρχική του εφαρμογή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις που προκύπτουν από την απουσία επιλογών που θα οδηγούν σε καλύτερη αποτύπωση της πραγματικής εικόνας των δυνατοτήτων και των διοικητικών ικανοτήτων του εργαζόμενου.

Ο Σύλλογος σκοπεύει να ζητήσει επίσημα νέο γύρο διαβουλεύσεων με τη Διοίκηση με στόχο την θεραπεία των προβλημάτων που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή.

Σήμερα κάναμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα.

Είχαμε τονίσει με σειρά ανακοινώσεων, αλλά και την τοποθέτησή μας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 10 Μαΐου 2021 την πρόθεσή μας να ξεκινήσουμε άμεσα διαβουλεύσεις με την Διοίκηση της Τράπεζας για την αντικατάσταση ενός απαρχαιωμένου, αναποτελεσματικού και ισοπεδωτικού βαθμολογίου εξέλιξης του Προσωπικού.

Είχαμε τονίσει ότι μία διαβάθμιση, με διαχωρισμούς, διαφορετικούς κλάδους και στρατιωτικού τύπου ιεραρχία χωρίς ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα οδηγεί μόνο στην ισοπέδωση, αποκλείοντας αυτούς που πραγματικά αξίζουν, συνθλίβοντας τους μέσω μίας επετηρίδας που στην συντριπτική πλειοψηφία στοιβάζει χιλιάδες εργαζόμενους στον βαθμό του Υποτμηματάρχη.

Πρακτικά για να γίνει κατανοητό πόσο αναποτελεσματικό και άδικο ήταν το μέχρι σήμερα ισχύον βαθμολόγιο καταθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

«Ένας νέος, πτυχιούχος με ειδίκευση στη νέα τεχνολογία προσλαμβάνεται και παρέχει τις υπηρεσίες του σε μία σύγχρονη Τράπεζα
της νέας ψηφιακής εποχής.

Διαβάζοντας τον Οργανισμό, προσπαθώντας να μαντέψει τη μελλοντική του πορεία στην Τράπεζα διαπιστώνει ότι ανεξάρτητα από τα πτυχία του, την ειδίκευσή του, την εργατικότητά του, την απόδοσή του για να αναλάβει μία θέση ευθύνης πρέπει να μην ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από τους 7 που υπήρχαν παρά μόνο στο λογιστικό και να παραμείνει:

2 χρόνια στο βαθμό του Δοκίμου

4 χρόνια στο βαθμό του Βοηθού Λογιστή

4 χρόνια στο βαθμό του Υπολογιστή

4 χρόνια στο βαθμό του Λογιστή Β’

5 χρόνια στο βαθμό του Λογιστή Α’

3 τουλάχιστον χρόνια στο βαθμό του Υποτμηματάρχη

Δηλαδή πρακτικά, ανεξάρτητα από τη δημιουργική του πορεία και εργασία, για να αναλάβει θέση ευθύνης, άσχετα αν έχει κριθεί άριστος θα περιμένει τουλάχιστον 22 χρόνια!!

Οι δε οικονομικές του απολαβές που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς θα έχουν κατάληξη μετά από 22 χρόνια τα 125€!

Εμείς όλο αυτό το αναποτελεσματικό μοντέλο θέλουμε να το αφήσουμε πίσω μας.

Θέλουμε να δώσουμε μία νέα προοπτική στους νέους εργαζόμενους με την καθιέρωση νέων βαθμίδων εξέλιξης που συνδέονται με ένα σύγχρονο αξιοκρατικό φύλλο αξιολόγησης με καθιέρωση σταδίων που θα δίνουν πραγματικές αυξήσεις στο μέλλον.

Σήμερα λοιπόν, μετά τη χθεσινή απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου και σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής μας Συνέλευσης ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ μία νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση που τροποποιεί τα άρθρα του Οργανισμού ως προς το Βαθμολόγιο.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 • Σε αντικατάσταση του βαθμολογίου που υπήρχε, καθιερώνονται νέες βαθμίδες (στάδια) ένταξης όλου του Προσωπικού που θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα σύμφωνα και με την εισήγηση εξωτερικού συμβούλου και θα συνοδεύονται από σύστημα αμοιβών.
 • Απαιτήσαμε την πλήρη διασφάλιση όλων των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων που προέκυψαν από το παλαιό βαθμολόγιο.
  Έτσι το επίδομα βαθμού που ελάμβανε ο εργαζόμενος και υπολογίζεται στη σύνταξη θα χορηγείται με τον τίτλο «επίδομα βαθμού» ένα μήνα πριν την οριστική του αποχώρηση.
  Άρθρο 3 παρ. 3 Ειδικός Όρος της νέας ΕΣΣΕ.
 • Μετά την κατάθεση των θέσεων μας για την πλήρη απεικόνιση οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν, ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ η μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό μέχρι και τον βαθμό του Λογιστή Α’ (αφού υπήρχε η κατ’ αρχαιότητα προαγωγή) όλων των εργαζομένων.
  Κάθε εργαζόμενος που κατά την 31.12.2020 κατείχε τον βαθμό του Δόκιμου, τον βαθμό του βοηθού Λογιστή, του Υπολογιστή, του Λογιστή Β’ και του Λογιστή Α’ θα λάβει ανεξαρτήτως valeur βαθμού μισθολογική προώθηση από 1.9.2021 η οποία θα αποτυπώνεται ως «επίδομα ΕΣΣΕ 2021» δηλαδή θα λαμβάνει το επίδομα του επόμενου βαθμού από αυτόν που κατείχε στις 31.12.2020.

Επίσης έγινε δεκτή η θέση μας ότι οι κατέχοντες τους προαναφερόμενους βαθμούς και θα κρίνονται προακτέοι κατ’ αρχαιότητα με valeur βαθμού 1.1.2021, θα λάβουν την ως άνω προώθηση αναδρομικά από 1.1.2021.

Πρακτικά: Κάποιος που σήμερα έγινε Λογιστής Α’ και θα εξαντλήσει τον βαθμό του σε 5 χρόνια για να γίνει Υποτμηματάρχης, θα έπαιρνε για την επόμενη πενταετία επίδομα βαθμού 90€.

Σύμφωνα με τη νέα ΕΣΣΕ αυτόματα το επίδομα διαμορφώνεται σε 125€ μηνιαίως.

Δηλαδή όφελος 490€ ετησίως και για 5 χρόνια.

Δίνουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα του μέχρι τώρα Λογιστή Α’ αφού εκεί βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων: 1418 συνάδελφοι.

 • Συμφωνήθηκε (άρθρα 2 & 3) η κατάργηση όλων των διαφορετικών κλάδων και η ενοποίηση του συνόλου του προσωπικού στις νέες βαθμίδες.
 • Με ρητή συμφωνία των δύο πλευρών και με την υπογραφή της παρούσης για λόγους πλήρους διασφάλισης των οικονομικών μας δικαιωμάτων κατά τη μεταφορά στο νέο σύστημα ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 • Συγκρότηση Επιτροπής αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.
  Στην Επιτροπή αυτή η οποία απαρτίζεται από δύο Εντεταλμένους Διευθυντές και δύο Διευθυντές Διευθύνσεων, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank θα συμμετέχει με μέλος που θα ορίζει το Διοικητικό μας Συμβούλιο.
 • Έγινε δεκτή η πρότασή μας και αποτυπώνεται πλέον στον Οργανισμό (άρθρο 18) ως πειθαρχικό παράπτωμα:
  «Η πρόκληση ή και η συμμετοχή ή και η παράλειψη κάθε οφειλόμενης ενέργειας για την αποτροπή κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης».

Συνάδελφοι,

Σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα φανεί άμεσα .

Η μόνη προϋπόθεση για την επιτυχία της μεγάλης αυτής τομής είναι η ορθή εφαρμογή της με κανόνες αξιοκρατίας και διαφάνειας που θα συνδέεται με το φύλλο αξιολόγησης που απαιτούνται νέες παρεμβάσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

______________________

Διαβάστε εδώ την Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. 2021 και εδώ τον Οργανισμό Προσωπικού 2021
______________________