Κοινή υπουργική απόφαση για την εξ αποστάσεως εργασία εργαζομένων με σοβαρά προβλήματα υγείας
27.06.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 94

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

 

Κοινή υπουργική απόφαση

για την εξ αποστάσεως εργασία

εργαζομένων με σοβαρά προβλήματα υγείας

 

Συνάδελφοι,

Με μία κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Υγείας, που ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα, καθορίζονται οι παθήσεις, τα νοσήματα ή και οι αναπηρίες εργαζομένων που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί (για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος της υγείας τους) αν εργάζονται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Στη διαδικασία της διαβούλευσης οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Σύλλογος μας θα καταθέσει τεκμηριωμένο υπόμνημα.

Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ προσδιορίζονται αναλυτικά οι παθήσεις των εργαζομένων που θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεργασία).

Επίσης περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία μέσω της οποίας υποβάλλεται η σχετική αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι με αυτές τις παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρία υποβάλουν αίτηση προς τον εργοδότη για παροχή τηλεργασίας, καταθέτοντας ιατρικά δικαιολογητικά για την έγκριση 3μηνης τηλεργασίας με ενδεχόμενη ανάγκη επανεξέτασης για συνέχιση της.

Ο εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του ιατρού εργασίας της επιχείρησης οφείλει να απαντήσει μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης.

Εάν δεν αποδεχθεί το αίτημα θα πρέπει να δικαιολογήσει την απόφασή του.

Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Τέλος σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν απαντήσει εντός 15μερου, τότε το αίτημα του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό.

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι αυτή η κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας είναι μια εξαιρετική ρύθμιση που σέβεται τους εργαζόμενους που ανταποκρίνονται, με τεράστιες δυσκολίες λόγω προβλημάτων υγείας, στις δύσκολες συνθήκες της εργασίας τους.

Αυτή η ρύθμιση είναι επίσης μια ευκαιρία και για τους εργοδοτικούς φορείς να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σημ. Μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια την κοινή Υπουργική Απόφαση πατώντας εδώ.