Η Κατάσταση στο Δίκτυο είναι πλέον οριακή - Άμεση ενίσχυση και επανεξέταση αρχικών οδηγιών
16.11.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.64

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

 

Η Κατάσταση στο Δίκτυο είναι πλέον οριακή

 

Άμεση ενίσχυση και επανεξέταση αρχικών οδηγιών

 

Συνάδελφοι,

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου και την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής των μέτρων ελέγχου πιστοποιητικών των πελατών η κατάσταση στο Δίκτυο, ειδικά στην Αττική, έφτασε στα όρια του.

Σε ένα απόλυτα πιεστικό περιβάλλον, με υποστελέχωση, σημαντικές ελλείψεις και επιφόρτιση στόχων και πωλήσεων, πολλές φορές πάνω από τα όρια του εφικτού, έρχεται να προστεθεί και η εκ περιφοράς διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών, δίνοντας την εικόνα ενός κινούμενου θιάσου με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεχόμενων προβλημάτων.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση των πελατών στα διάφορα προϊόντα που πουλάμε λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και την ελλιπή προσοχή στις διάφορες εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας με μεγάλο κίνδυνο σοβαρών λαθών αφού όλα γίνονται πλέον βιαστικά.

Το Δίκτυο χρειάζεται άμεση ενίσχυση

            Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank κάνει έκκληση στους υπεύθυνους του Δικτύου να επανεξετάσουν τις αρχικές οδηγίες τους σε σχέση με τη διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικών πελατών και να προχωρήσουν στην ενίσχυση του Δικτύου (κυρίως της Αττικής) με νέο προσωπικό.

Η εικόνα της Τράπεζας είναι το Δίκτυό της

Η κατάσταση είναι πλέον οριακή

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Υ.Γ. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους μας για τη συνεχή ενημέρωση που μας παρέχουν.