Για την απουσία από την εργασία λόγω COVID-19 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
22.11.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 116

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022 

 

Για την απουσία από την εργασία
λόγω
COVID-19
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

 

Συνάδελφοι,

 

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί συνάδελφοι μας ενημερώνουν ότι η Τράπεζα, για όσους νοσούν από τον κορονοϊό COVID-19, πέρα από τα προβλεπόμενα του Νόμου και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΣΕΠΕ, ζητά την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης!

Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους ότι για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση νόσησης από COVID-19 αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ.

Τέλος η άδεια δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα του Ν.4886/22 άρθρο 62.

Η ισχύς των αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας έχει ήδη παραταθεί μέχρι την 31.1.2023. 

                              

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ