Συνάντηση με το Προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας του ομίλου Τρ. Πειραιώς
13.07.2016

Αθήνα, 13.7.2016

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συλλόγου μας συνάντηση με το Προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας του ομίλου Τρ. Πειραιώς.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου : Τάσος Γκιάτης, ο Γεν. Γραμματέας: Παν. Αδαμόπουλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γενικής: Μαρία Μπακατσούλα και ο αντιπρόεδρος : Κων/νος Κουιστής.

Στη συνάντηση αυτή οι δύο σύλλογοι επανέλαβαν την διάθεση απόλυτης συνεργασίας τους και ακολούθησε μακρά συζήτηση για τη μετεξέλιξη του πολυϊατρείου μας με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.