Ο Συνάδελφος | Απρίλιος 2019
18.04.2019

Ο Συνάδελφος είναι μια ενημερωτική έκδοση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank.

Διαβάστε εδώ το τεύχος Απριλίου 2019.