Συνάδελφος 2020
03.06.2020

"Ο Συνάδελφος" είναι μια ενημερωτική έκδοση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank.

Πατήστε εδώ ή στο εξώφυλλο που ακολουθεί για να διαβάσετε το νέο τεύχος.