Με Fast Track διαδικασίες απελευθερώνονται οι Ομαδικές Απολύσεις
19.05.2017

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Με Fast Track διαδικασίες απελευθερώνονται οι Ομαδικές Απολύσεις

Τέσσερα είναι τα βασικά «κλειδιά» του νέου οδικού χάρτη για τις ομαδικές απολύσεις που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους των πιστωτών: α) η κατάργηση του προεγκριτικού ελέγχου των ομαδικών απολύσεων και του βέτο του υπουργού εργασίας που ισχύει επί 34 χρόνια με το ν.1387/1983, β) ο ρητά περιοριστικός χρόνος των 90 ημερών εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων από την ημέρα που ο εργοδότης θα προσκαλέσει σε δημόσια διαβούλευση τους εργαζόμενους, γ) ο περιορισμός του ρόλου του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) μόνο στον έλεγχο της διαδικασίας που αφορά στις υποχρεώσεις του εργοδότη, καθώς και των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και δ) το τέταρτο σημείο που εισάγει ρητά το πολυνομοσχέδιο αφορά στις υποχρεώσεις του εργοδότη να τηρήσει τα προβλεπόμενα από την διαδικασία, επισημαίνοντας πως εάν  «τηρηθούν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση» η διαδικασία των απολύσεων ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση μέσα σε 90 ημέρες.

1.    Από την ημέρα που θα προσκαλέσει ο εργοδότης σε διαβούλευση τους εργαζόμενους αρχίζει η προθεσμία των 30 ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις. Τα πρακτικά της διαβούλευσης υποβάλλονται από τον εργοδότη στο ΑΣΕ. Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταθέσουν και αυτοί υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων.

2.    Αν υπάρξει συμφωνία των δύο μερών οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο ΑΣΕ.

3.    Αν δεν υπάρξει συμφωνία των δύο μερών, το ΑΣΕ με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει «εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών» από την ημέρα υποβολής του πρακτικού διαπιστώνει «αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων. Αν το ΑΣΕ κρίνει πως όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, τότε οι απολύσεις ισχύουν 20 ημέρες από την έκδοση της απόφασης του. Σε κάθε περίπτωση οι απολύσεις ισχύουν 60 ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης.

4.    Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από την διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης δεν εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα στα σημεία 2 και 3.

5.    Συστήνεται τμήμα ελέγχου των ομαδικών απολύσεων με εκπροσώπηση του υπουργείου εργασίας της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ