Ενημέρωση ασφαλισμένων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ για το έτος 2018
07.06.2018

Δείτε εδώ τον πίνακα των κατασκηνώσεων.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής.


 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα  2018.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ )  θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

1.       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ηλικιακό δικαίωμα συμμετοχής ανά πρώην Φορέα:

·         παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Εηλικίας 6-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2012

·         παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.  ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012

·         παιδιά ασφαλισμένων πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ) ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012

 

2.     ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

2.αΣτο διαδίκτυο www.tayteko.grβρίσκει αναρτημένα:

1)Αίτηση συμμετοχής.

2)Κάρτα Κατασκηνωτή, προς συμπλήρωση(με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού) - Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης  (όχι συμπληρωμένη).

3)Πίνακας Κατασκηνώσεων 2018.

 

2.β Υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται στα γραφεία των κατά τόπους πρώην φορέων :

·        Πατησίων 54             3ος όροφος (ΤΑΠ ΟΤΕ)

·        Χ. Τρικούπη 6-8-10  2ος όροφος(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)

·        Μυλλέρου 13             3ος όροφος (ΚΑΠ ΔΕΗΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

 

 

Ωράριο υποβολής 8.30π.μ.-13.30μ.μ.

 

 

Ή αποστέλλονται αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στις αντίστοιχες διευθύνσεις των φορέων.

 

·         Πατησίων 54  Τ.Κ. 10682 (ΤΑΠ ΟΤΕ)

·         Χ. Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ. 10679 (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)

·         Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 10436 (ΚΑΠ ΔΕΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής»

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή:

·          Αίτηση

·         Κάρτα κατασκηνωτή με φωτογραφία τέκνου

·         Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου άμεσα ασφαλισμένου

·          Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου έμμεσα ασφαλισμένου παιδιού που πρόκειται να συμμετάσχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα

·         Η προέγγριση κράτησης θέσης από την κατασκήνωση

·         Φύλλο μισθοδοσίας ή μηνιαίο φύλλο σύνταξης κατα περίπτωση

 

2.γ Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 

Α’ κατασκηνωτική περίοδος 08/06/2018 έως14/06/2018

Β’ κατασκηνωτική περίοδος  18/06/2018έως 29/06/2018

Γ’ κατασκηνωτική περίοδος  18/06/2018 έως 29/06/2018

Στις ανωτέρω ημερομηνίες αιτήσεων για τις Β’ και Γ’  κατασκηνωτικές περιόδους, θα πραγματοποιηθούν εγγραφές και για το πρόγραμμα παιδιών με ειδικές δεξιότητες (Δ΄περίοδος) ήτοι  18/06/2018 έως 29/06/2018)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στις Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι ψευδή ή ανακριβή το ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

 

3.1. Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση θα συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο η υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης από την κατασκήνωσηκαι θα παραδίδεται στην κατασκήνωση προκειμένου να υποβληθεί στο Ταμείο μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

 

 

3.2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των (2) διανυκτερεύσεων και εφ’ όσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια – εξετάσεις – σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράφει το ειδικό έντυπο αδείας εξόδου το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο και αριθμημένο από την Δ/νση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ή από την υπηρεσία που έχει υποδείξει αυτή και στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και κατά την επιστροφή η ημερομηνία επιστροφής.

 

Διευκρινίζεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του  ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

 

Η Προϊστάμενη

Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας  

 

Καλλιόπη Στελλάκη