Σύγκλιση θέσεων Συλλόγου – Τράπεζας για το νέο σύστημα αξιολόγησης
04.02.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 18

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Σύγκλιση θέσεων Συλλόγου – Τράπεζας
για το νέο σύστημα αξιολόγησης

Συνάδελφοι,

Οι συζητήσεις Συλλόγου – Τράπεζας για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωπικού βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Ο διάλογος και η ανταλλαγή σοβαρών επιχειρημάτων, ειδικά σε ένα τόσο κορυφαίο θέμα, οδηγεί για μία ακόμη φορά σε συγκλίσεις με βασικό κριτήριο και των δύο πλευρών την αποδοχή αυτής της νέας δομής από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.

Οι αποστάσεις των δύο πλευρών, στην αρχή των συζητήσεων, ήταν σημαντικές, όμως μέσα από ουσιαστική διαβούλευση και κοινή αντίληψη για την επιτυχία του εγχειρήματος στο τέλος επικράτησε η λογική και κυρίως η θέση για τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης που θα είναι απόλυτα διαφανές και κυρίως δίκαιο.

Το Νοέμβριο του 2020 με ανακοίνωσή μας δημόσια διατυπώσαμε την άποψη ότι το σημερινό σύστημα αξιολόγησης είναι πλέον αναποτελεσματικό και υποκριτικά υποκειμενικό.

Δεν βοηθά πλέον στην προοπτική προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα και φυσικά δε δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των εργαζομένων.

Τότε ακριβώς ζητήσαμε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με την Τράπεζα για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου, αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης βασισμένο στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και ποτέ στην τιμωρητική αντιμετώπιση του προσωπικού.

Ακόμη και το απαρχαιωμένο βαθμολόγιο με κλάδους, κατηγορίες, ειδικότητες που διαχωρίζουν τους εργαζόμενους με υποτιμητικούς όρους ζητήσαμε να αλλάξει με απόλυτη διασφάλιση όλων των οικονομικών και ασφαλιστικών κατακτήσεών μας.

Πρέπει επιτέλους να υπάρξει πραγματική ομογενοποίηση του προσωπικού και ως ενιαίο σώμα να δημιουργήσουμε την Τράπεζα του αύριο γιατί μόνο μέσα από τη σταθερότητα και την ανάπτυξή της διασφαλίζουμε την εργασία μας και τις παροχές που απορρέουν από αυτήν.

Οι θέσεις του Συλλόγου

Από την πρώτη στιγμή των διαβουλεύσεων ο Σύλλογος προσήλθε στο διάλογο με συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων που βασίσθηκε στη μέχρι τώρα εμπειρία μας, ως πρακτική εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης, και στήριξε τις θέσεις του μέσα από τις θέσεις της Ειδικής Συμβούλου της ΟΤΟΕ κας. Βασιλικής Γεωργακοπούλου (Δρ. Οικονομίας της Εργασίας) που η προσέγγισή της στο συγκεκριμένο θέμα είναι μοναδική, σύγχρονη, επιστημονικά επεξεργασμένη και μας οδήγησε στη διατύπωση ουσιαστικών επιχειρημάτων.

Η βασική μας θέση για τη δημιουργία του νέου συστήματος αξιολόγησης συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Η δομή του νέου συστήματος πρέπει να είναι ξεκάθαρη, να διασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό τη διαφάνεια και να εξασφαλίζει τη συντριπτική αποδοχή των εργαζομένων.
  • Το νέο σύστημα πρέπει να βασίζεται α) στην Διοικητική Υπευθυνότητα β) την αναγνώριση της προσωπικής συνεισφοράς για την αποτελεσματική επιτυχία των ομαδικών στόχων και γ) την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Τονίσαμε με ξεκάθαρο τρόπο:

  • Σε καμία περίπτωση η νέα δομή αξιολόγησης δεν θα πρέπει να έχει ως αυτοσκοπό την τιμωρητική διάθεση του εργαζόμενου ή εκ των προτέρων την ποσοστιαία αποτυχία.
  • Σε καμία περίπτωση η νέα δομή αξιολόγησης δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην προσωπική ζωή των εργαζομένων.
  • Σε καμία περίπτωση η νέα δομή αξιολόγησης δε θα μπορεί να παραβιάζει μισθολογικά ζητήματα ούτε μέσω στοχοθεσίας να οδηγεί στην παραβίαση κανόνων ωραρίου.
  • Και φυσικά σε καμία περίπτωση η νέα δομή αξιολόγησης δε θα μπορεί να βασίζεται σε κοινωνικές διακρίσεις όπως: θρησκευτικές αντιλήψεις, διαφορετικότητα, πολιτικές αντιλήψεις, αρνητική διάθεση για ΑΜΕΑ κλπ.

Για όλες αυτές τις θέσεις μας ζητήσαμε και έγιναν αποδεκτές οι παρακάτω προτάσεις:

  • Στο νέο δελτίο θα υπάρχει πρόβλεψη του συστήματος για την καθοδήγηση του εργαζόμενου και τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών του αναγκών.
  • Θα υπάρχει δυνατότητα από κρίση άλλων αξιολογητών σε περιπτώσεις διαφωνίας αξιολογούμενου και αξιολογητή.
  • Καθιερώνεται η αυτοαξιολόγηση και αντίστροφη αξιολόγηση.
  • Δημιουργείται: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και συμμετοχή του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου.

Η συνολική μας τοποθέτηση σε όλες τις συναντήσεις κατέληγε πάντα στην πάγια θέση μας:

«Θέλουμε ένα σύγχρονο, διαφανές και δίκαιο σύστημα αξιολόγησης, ενταγμένο στην στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη».

Είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε την ευνοιοκρατία, τις ομαδοποιήσεις, τις αντιζηλίες και τους τακτικισμούς.

 

Συνάδελφοι,

Το νέο σύστημα αξιολόγησης πρέπει να πετύχει. Δεν πρέπει να καταλήξει σε μία ανώφελη γραφειοκρατική διαδικασία ή σύγκρουση αξιολογητών – αξιολογούμενων.

Σκοπός είναι: Η καθιέρωση αισθήματος δίκαιης μεταχείρισης, η συμμετοχή μας στην επίτευξη κοινών στόχων, η ανάπτυξη συμμετοχής, ενθουσιασμού και ικανοποίησης, πράγματα που από μόνα τους οδηγούν στην ανάπτυξη των εργαζομένων.

Το σύστημα αξιολόγησης μίας επιχείρησης είναι ο καθρέπτης των αρχών και της φιλοσοφίας μίας σύγχρονης διοίκησης.

Από τη σωστή λειτουργία του συστήματος και του τρόπου βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού η ίδια η Τράπεζα θα βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα για ελλείψεις και λάθη της.

Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους υστερούν να αναδειχθούν οι ανάγκες υποστήριξης και βελτίωσης, οι δυνατότητες εξέλιξής τους στο μέλλον μέσα από μία σωστή και τεκμηριωμένη κρίση.

Γι’ αυτό το λόγο το κοντέρ πρέπει να μηδενιστεί και να ξεκινήσουμε πάλι στηριζόμενοι σε στέρεες βάσεις. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Σημείωση:
Τις επόμενες ημέρες με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού θα ξεκινήσει ενημέρωση του προσωπικού για τη φιλοσοφία του νέου συστήματος αξιολόγησης που βασίζεται στην οργανωτική αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, την αναγνώριση και την παρακίνηση.