Πρόσκληση Tακτικής Γενικής Συνέλευσης_.
10.02.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 152

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στη σημερινή του συνεδρίαση της 10-2-2020, αποφάσισε τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί με τα εξής θέματα:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
  2. Έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής Περιόδου 01.01.2019 – 31.12.2019.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020.
  5. Προγραμματισμός Δράσης Συλλόγου.
  6. Καθορισμός ημερομηνίας για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
  7. Τρόπος εκπροσώπησης στη ΓΣΕΕ μέσω ΟΤΟΕ ή ΕΚΑ.
  8. Καθορισμός Εργατικών Κέντρων.
  9. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
  10. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15/2/2020, ημέρα Σάββατο στα γραφεία του Συλλόγου και ώρα 5.00 μ.μ.  Για την απαρτία της Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, που υπηρετούν  στην περιοχή Αθήνας – Πειραιά.

        Αν στην πρώτη Γ.Σ δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη στη σειρά Γ.Σ, με τα ίδια θέματα στις 21/2/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Ιπποκράτους 23). Για να έχει απαρτία η Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου που υπηρετούν στην περιοχή Αθήνας – Πειραιά.

         Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γ.Σ. συγκαλείται τρίτη κατά σειρά Γ.Σ, την 28/2/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.00 μ.μ., με τα ίδια θέματα στα γραφεία του Συλλόγου (Ιπποκράτους 23) και για την οποία Γ.Σ είναι αναγκαία η παρουσία του 1/5 των  υπηρετούντων στην Αθήνα – Πειραιά μελών του Συλλόγου.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται τέταρτη και τελευταία Γενική Συνέλευση με όσους παρόντες και με τα ίδια θέματα, στις 14/3/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ., στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ