Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης._
23.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.58

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στη σημερινή του συνεδρίαση της 23/2/2018,  αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί με τα εξής θέματα:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
  2. Προγραμματισμός Δράσης Συλλόγου
  3. Έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής Περιόδου 01.01.2017 – 31.12.2017.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Καθορισμός ημερομηνίας Πανελλαδικής ψηφοφορίας.
  7. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 3 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο, στα γραφεία του Συλλόγου, Ιπποκράτους 23, και ώρα 17.00 μ.μ.  Για την απαρτία της Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, που υπηρετούν  στην περιοχή Αθήνας - Πειραιά.

Αν στην πρώτη Γ.Σ δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη στη σειρά Γ.Σ, με τα ίδια θέματα στις 6 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, Ιπποκράτους 23. Για να έχει απαρτία η Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου που υπηρετούν στην περιοχή Αθήνας - Πειραιά.

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γ.Σ. συγκαλείται τρίτη κατά σειρά Γ.Σ, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 17.00 π.μ., με τα ίδια θέματα στα γραφεία του Συλλόγου, Ιπποκράτους 23 και για την οποία Γ.Σ είναι αναγκαία η παρουσία του 1/5 των  υπηρετούντων στην Αθήνα - Πειραιά,  μελών του Συλλόγου.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται τέταρτη και τελευταία Γενική Συνέλευση με όσους παρόντες και με τα ίδια θέματα, στις 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ., στο ινστιτούτο Γκαίτε (Ομήρου 14-16 Αθήνα).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Υ.Γ.    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου παράλληλα αποφάσισε να πραγματοποιήσει ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλους τους Νομούς.