Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Συνταξιούχων της Alpha Bank
29.05.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.13

Αθήνα, 29 Μαΐου 2017

 

Από 1.6.2017 ξεκινάει 

το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 

Συνταξιούχων της Alpha Bank

 

Συνάδελφοι,                                           

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank έγινε αποδέκτης καθημερινής πίεσης και προτροπής από συναδέλφους που αποχώρησαν από την Τράπεζα μετά το 2014 και δεν καλύπτονται από κανένα ασφαλιστικό νοσοκομειακό πρόγραμμα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ομαδικό πρόγραμμα με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.

Ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε στο αίτημα των συναδέλφων και προχώρησε στην αναζήτηση της καλύτερης πρότασης και κυρίως της διαφανέστερης για τη δημιουργία ενός Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης με προνομιακούς όρους.

Τον Δεκέμβριο του 2016 μετά από διαπραγματεύσεις με την ΑΧΑ Ασφαλιστική καταλήξαμε στη δημιουργία ενός Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης με την προϋπόθεση συμμετοχής σ ‘αυτό χιλίων ασφαλισμένων.

Η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος πλησίασε τον αριθμό αυτό χωρίς όμως να ξεπεράσει το όριο.

Αυτό οδήγησε σε αναβολή και συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για να ξεκινήσει επιτέλους το Πρόγραμμα.

Τελικά την περασμένη εβδομάδα υπήρξε θετική κατάληξη και το Ομαδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής κάλυψης ξεκινάει την 1.6.2017 με στόχο την κάλυψη του ορίου που έθεσε η ΑΧΑ έως 31.12.2017 προκειμένου να διατηρηθούν ακριβώς όλοι οι όροι του συμβολαίου.

Από το σύνολο των παροχών που δημοσιεύουμε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ για να δείτε τις παροχές) το πιο σημαντικό είναι το χαμηλό οικονομικό κόστος και η διερεύνηση του ορίου ηλικίας κάλυψης κάτι δηλαδή που καθιστά το πρόγραμμα μοναδικό!

·         Μικτά μηνιαία ασφάλιστρα για τον κυρίως ασφαλισμένο 39.

·         Μικτά μηνιαία ασφάλιστρα για εξαρτώμενο μέλος 29.

·         Η κάλυψη του προγράμματος ισχύει μέχρι το 80ο έτος ηλικίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος δημιουργίας ομαδικού συμβολαίου (όχι ατομικού) έπρεπε να υπάρξει ένας φορέας υποδοχής κοινός για όλες τις πρώην Τράπεζες του Ομίλου μας.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν και προέρχονται από την πρ. Πίστεως, πρ. Ιονική, πρ. Εμπορικής και πρ. Citibank και ανήκουν σε διαφορετικές συνταξιουχικές συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν αφού το ομαδικό συμβόλαιο δημιουργείται από ένα φορέα σε συνεργασία με την ασφαλιστική Εταιρεία.

Έτσι λοιπόν καταλήξαμε, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, στη συνεργασία με τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK που δεν  είναι συνδικαλιστική οργάνωση αλλά πολιτιστικός όμιλος και έχει μέλη από όλες τις προηγούμενες Τράπεζες που αποτελούν την σημερινή Alpha Bank.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας μπορείτε να διαβάσετε εδώ το πλήρες κείμενο του ομαδικού συμβολαίου, να δείτε εδώ τις εξαιρέσεις, να δείτε εδώ τον πίνακα παροχών και τέλος να κατεβάσετε από εδώ το σχετικό έντυπο αίτησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν με τους παρακάτω τρόπους:

·         Ταχυδρομικώς: «Πολιτιστικός Όμιλος Συνταξιούχων Alpha Bank»
Ιπποκράτους 23, 106 79, Αθήνα.

·         Email: info @sab.gr

·         Fax:    210.3692090

Τηλεφωνική Επικοινωνία:
κα. Σοφία Καμέα 210.3692012 και κ. Απόστολος Τουραλιάς 210.3692046

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

              ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ