Παρέμβαση του Συλλόγου για τους συναδέλφους της πρ. Εμπορικής
15.05.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.9

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017


Ο Σύλλογος παρεμβαίνει και ζητά

την άμεση διακοπή της παρακράτησης από την Τράπεζα

επιπλέον εισφοράς 4,25% σε εκατοντάδες

συναδέλφους μας που προέρχονται από την πρ. Εμπορική

 

Συνάδελφοι,

Μια μεγάλη κατηγορία συναδέλφων μας που προέρχονται από την πρώην Εμπορική, πληρώνουν σήμερα υπερβολικές εισφορές αφού με παράνομο τρόπο εξακολουθεί η παρακράτηση αυξημένων εισφορών που είναι σε πλήρη διάσταση με τον ισχύοντα ασφαλιστικό Νόμο 4387/12-05-2016.

Στην Alpha Bank εργάζονται 2.500 εργαζόμενοι που προέρχονται από την πρ. Εμπορική εκ των οποίων 650 είχαν προσληφθεί, από αυτήν, πριν την 31.12.2004 ενώ είχαν πρωτο- ασφαλισθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης πριν την 1.1.1993.

Για την κατηγορία αυτή προβλέπονταν από τους Νόμους που ίδρυσαν το ΕΤΑΤ, το 2005 να συνεχίζουν να πληρώνουν πρόσθετη εισφορά, πλέον της επικουρικής σύνταξης, ύψους 4,25% στο σύνολο των αποδοχών τους που μαζί με την εργοδοτική εισφορά φθάνει στο 11,5%!! και αυτό για να λαμβάνουν την προσυνταξιοδοτική παροχή και την     επικούρηση που προέβλεπε το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Σύμφωνα όμως με τον ισχύοντα νέο ασφαλιστικό Νόμο 4387/12.5.2016 προκύπτει ότι οι συντάξεις θα επαναυπολογίζονται με βάση ποσοστά αναπλήρωσης και σύνταξης που ο νέος Νόμος καθορίζει.

Για λόγους ισονομίας πρέπει άμεσα να διακοπεί η καταβολή αυτής της εισφοράς και να δοθούν οι σχετικές οδηγίες στην Τράπεζα από το Υπουργείο.

Ο Σύλλογός μας θα απευθυνθεί άμεσα και θα ζητήσει συνάντηση με το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης για την άμεση διευθέτηση αυτής της άδικης μεταχείρισης ενώ ήδη δόθηκε εντολή στο νομικό μας επιτελείο να παρέμβει άμεσα σε περίπτωση άρνησης των αρμοδίων.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                        ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ