Παρέμβαση της ΟΤΟΕ για το Εργασιακό Νομοσχέδιο στην ακρόαση φορέων στη Βουλή
11.06.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 40

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Παρέμβαση της ΟΤΟΕ
για το Εργασιακό Νομοσχέδιο
στην ακρόαση φορέων στη Βουλή

Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ μέσω της τοποθέτησης του Προέδρου της συν. Γιώργου Μότσιου, στην Επιτροπή της Βουλής κατά την ακρόαση των φορέων για το Εργασιακό Νομοσχέδιο, ανέδειξε με υπεύθυνο λόγο τις ενστάσεις του χώρου μας.

Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ τόνισε ότι το Νομοσχέδιο οδηγεί στην αποδυνάμωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στην αποδυνάμωση του ρόλου του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Τόνισε ότι η ΟΤΟΕ λέει όχι στις διατάξεις που βάζουν εμπόδια στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και στην υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Επίσης αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για την τηλεργασία, επισήμανε ότι πρέπει ο εργαζόμενος να έχει δικαίωμα ανάκλησης και αποσύνδεση και φυσικά η τηλεργασία να γίνεται μέσα από συλλογική συμφωνία και όχι από ατομική συμφωνία.

Ο Σύλλογός μας στηρίζει τις βασικές θέσεις της ΟΤΟΕ απέναντι στο Νομοσχέδιο.

Δεν μηδενίζουμε όμως τις όποιες θετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνει.

Για το σκοπό αυτό και την άρση των αρνητικών σημείων, υποβάλλαμε έγκαιρα σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Εργασίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ