Ολοκληρώνεται η διαδικασία Απόσχισης στα πλαίσια του εταιρικού μετασχηματισμού | Πλήρης διασφάλιση των εργαζομένων
08.03.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 23

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

Ολοκληρώνεται η διαδικασία Απόσχισης
στα πλαίσια του εταιρικού μετασχηματισμού

Πλήρης διασφάλιση των εργαζομένων

Συνάδελφοι,

 

Σχετικά με την διευκρινιστική ανακοίνωση (8-3-2021) της Τράπεζας για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Alpha Bank, ο Σύλλογος την Παρασκευή (5/3/2021) πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού για να επαναβεβαιωθούν οι δεσμεύσεις της Τράπεζας στα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Η διάσπαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου με στόχο την βελτίωση της οικονομικής διάρθρωσης της Τράπεζας μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Με την διαδικασία αυτή, μετά από μια μακροχρόνια περίοδο κρίσης δημιουργούνται  πλέον ευνοϊκές προϋποθέσεις επανόδου σε κερδοφόρο ανάπτυξη προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζόμενων και της Ελληνικής Οικονομίας.

Στην νέα Alpha Bank μεταφέρονται όλοι εργαζόμενοι με όλα τους τα δικαιώματα.

Οι 10 συνάδελφοι που παραμένουν στην παλαιά Τράπεζα (για λόγους εκκαθάρισης) θα συνεχίσουν να εργάζονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν σήμερα (Συλλογικές Συμβάσεις, ασφαλιστικά δικαιώματα κ.λ.π).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ