Ξεκινάμε μια νέα πορεία για την Alpha Bank του αύριο
21.11.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 143

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μετασχηματισμού της Alpha Bank

Ξεκινάμε μια νέα πορεία 

για την Alpha Bank του αύριο

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε το σχέδιο πλήρους αναδιάρθρωσης της οργανωτικής της δομής με στόχο τη λειτουργία ενός τολμηρού προγράμματος μετασχηματισμού που θα εξασφαλίζει μια σταθερή πορεία με στόχο την ανάπτυξη και την εδραίωση της ως Τράπεζα πρώτης επιλογής.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank έχει πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κρίσης που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια και είχαν σαν αποτέλεσμα μια τεράστια δημοσιονομική κρίση να μετατραπεί σε Τραπεζική.

Τώρα που γνωρίσαμε τις συνέπειες της κρίσης πρέπει να προετοιμαστούμε για μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από ραγδαίες αλλαγές που οφείλονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση λειτουργιών και την αναδιοργάνωση του συστήματος με την είσοδο νέων Τραπεζών αλλά κυρίως εναλλακτικών παρόχων από εξωτραπεζικές εταιρίες (Google, Amazon κ.λ.π.).

Σ’ αυτό ακριβώς το στοίχημα απαντάει το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της Alpha Bank.

Αποφασίζει σήμερα για να βρεθούμε έγκαιρα και με σιγουριά σ’ ένα αύριο που δεν θα εξελιχθεί σε τραγωδία αλλά σε ευκαιρία, με ασφάλεια, για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και ιδίως στη νέα γενιά.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας έδειξε τέσσερα χαρακτηριστικά:

-      Υπάρχει σωστή και υπεύθυνη προετοιμασία.

-      Στη νέα δομή ιεραρχίας σε διοικητικό επίπεδο συνυπάρχει ο συνδυασμός υφιστάμενων και νέων δυνάμεων.

-      Καταγράφεται ως απόλυτα θετικό γεγονός η στρατηγική προσήλωση για τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων.

-      Τέλος η έγκαιρη τοποθέτηση της Τράπεζας απέναντι στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Γι’ αυτούς τους λόγους, έτσι απλά, ο Σύλλογος στηρίζει τις αλλαγές και το σχέδιο της Διοίκησης γιατί μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε ώστε η Alpha Bank, αυτή η ιστορική Τράπεζα, να είναι το σημείο αναφοράς του Τραπεζικού μας συστήματος.

Η αξιοκρατία, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των συναδέλφων, η ανταμοιβή της εργασίας μας είναι η μόνη προϋπόθεση για την επιτυχία.

                 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                

    ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ