Νομική παρέμβαση του Συλλόγου για την παρακράτηση 4,25% των συναδέλφων της Πρ.Εμπορικής
15.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.56

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2018

Ο Σύλλογος παρεμβαίνει νομικά
για την επιπλέον παρακράτηση εισφοράς
4,25% σε εκατοντάδες συναδέλφους μας
που προέρχονται από την πρ. ΕμπορικήΣυνάδελφοι,

Μία μεγάλη κατηγορία συναδέλφων μας που προέρχονται από την πρώην Εμπορική εξακολουθούν και πληρώνουν κάθε μήνα μία αυξημένη εισφορά ύψους 4,25% χωρίς να γνωρίζουν το γιατί.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περίπου 650 συνάδελφοι μας οι οποίοι είχαν προσληφθεί στην Εμπορική Τράπεζα πριν το 2004 και είχαν πρωτοασφαλισθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης πριν την 1.1.1993.

Όλοι αυτοί κατέβαλλαν και καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά, πλέον της προβλεπόμενης της επικουρικής, 4,25% στο σύνολο των αποδοχών τους και αυτό για να λαμβάνουν προσυνταξιοδοτική παροχή και επικούρηση σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ παρότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νέο ασφαλιστικό Νόμο 4387/12.5.2016 καταργείται αυτό το δικαίωμα.

Πέραν των προσφυγών που έχουν ασκηθεί στο ΣτΕ από την ΟΤΟΕ και τα πρωτοβάθμια Σωματεία (όπως ο Σύλλογος μας), ζητήσαμε άμεσα να συναντηθούμε με τον αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να ξεκαθαρισθεί:

α)         Αν ισχύουν οι προσυνταξιοδοτικές παροχές για αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων, πράγμα που σημαίνει ότι σωστά γίνεται η επιπλέον παρακράτηση, οπότε πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση για το δικαίωμα αυτών των συναδέλφων.

β)         Αν δεν ισχύει το δικαίωμα της προσυνταξιοδότησης για αυτή την κατηγορία συναδέλφων τότε πρέπει να σταματήσει αυτό το χαράτσι και να επιστραφούν στους δικαιούχους το σύνολο των μέχρι σήμερα παρακρατηθέντων ποσών.

Στην περίπτωση που το Υπουργείο αποφύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση άμεσα τότε είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε ενώπιον της δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

      

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Υ.Γ.     Υπενθυμίζουμε ότι η προσπάθεια μας για την επίλυση αυτού του μεγάλου θέματος ξεκίνησε τον Μάιο του 2017.

Τότε δεχθήκαμε κριτική από κάποιους κομματικούς συνδικαλιστές που είχαν την άποψη ότι σωστά γίνεται μια τέτοια παρακράτηση αφού μετά από δεκαετίες το εργατικό κίνημα θα ανατρέψει του Νόμους της Κυβέρνησης και θα λαμβάνουμε όλοι προσυνταξιοδοτική παροχή!

Έστω κι αν είναι έτσι τότε: να σταματήσει τώρα αυτό το χαράτσι αφού ούτως ή αλλιώς το κίνημα κάποτε θα ανατρέψει τον Νόμο.

Εμείς σε περίπτωση μη έκδοσης σχετικής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

Σας κοινοποιούμε την επιστολή του Συλλόγου μας στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας για θέματα κοινωνικής ασφάλισης:


Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.:4087

Προς τον

κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο

Υφυπουργό Εργασίας

Αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Σταδίου 29

10559 Αθήνα

 

Κύριε Υφυπουργέ,

Ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για το ακόλουθο ασφαλιστικό θέμα που αφορά περίπου 650 εργαζομένους της Τραπέζης που προέρχονται από την πρώην Εμπορική Τράπεζα.

Το θέμα για το οποίο ενδιαφερόμαστε και κατά πληροφορίες μας κατ’ επανάληψη σας το έχει θέσει υπόψη σας εγγράφως και η Τράπεζα, έχει ως εξής :

Περίπου 650 υπάλληλοι της Τραπέζης που προέρχονται από την πρώην Εμπορική Τράπεζα, είχαν προσληφθεί απ’ αυτήν (Εμπορική Τράπεζα) πριν την 31.12.2004 και είχαν πρωτοασφαλισθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης πριν την 01.01.1993, κατέβαλλαν και καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά, πλέον της προβλεπόμενης επικουρικής, ύψους 4,25% στο σύνολο των αποδοχών τους που μαζί με την εργοδοτική εισφορά φθάνει στο 11,5% και τούτο με μοναδικό και αποκλειστικό σκοπό να λαμβάνουν την προσυνταξιοδοτική παροχή και την επικούριση που προέβλεπε το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ και μετέπειτα το ΕΤΑΤ.

Ο Νόμος 4387/2016, όπως γνωρίζετε, αναμόρφωσε την κοινωνική ασφάλιση και για το συγκεκριμένο αυτό θέμα είναι τουλάχιστον ασαφής ή στην χειρότερη των περιπτώσεων μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί ότι έχει καταργήσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων που προβλέπονταν από το ΤΕΑΠΕΤΕ και το ΕΤΑΤ.

Αν και γνωρίζουμε τις σχετικές προσφυγές που έχουν ασκηθεί στο ΣτΕ για τον Νόμο 4387/2016 από την ΟΤΟΕ και τα Πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία των Τραπεζών, παρακαλούμε να έχουμε συνάντηση μαζί σας για το συγκεκριμένο θέμα της κατηγορίας αυτής των 650 περίπου εργαζομένων που επιβαρύνονται με πρόσθετες εισφορές 4,25% επί της συνολικής μισθοδοσίας τους αδίκως εάν δεν δικαιούνται της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή εκτός και εάν με σχετική απόφασή σας θεσμοθετηθεί ότι την δικαιούνται.

Επειδή το εν λόγω θέμα χρονίζει άνευ σχετικών οδηγιών σας από τη θέσπιση του Νόμου 4387/2016, παρακαλούμε για συνάντηση μαζί σας οπωσδήποτε εντός του τρέχοντος μηνός για επίλυση του θέματος.

Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι εμείς και τα μέλη μας που εμπίπτουν στην κατηγορία που προαναφέρουμε να προσφύγουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης, αφού είναι οφθαλμοφανής η αδικία.

 

Με εκτίμηση

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:        - Κυρία Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργό

          Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                    - Κυρία Στυλιανή Βρακά, Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

          Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                    - Κύριο Αθανάσιο Μπακαλέξη

          Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

                    - Κύριο Αθανάσιο Καποτά

          Διοικητή Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.