ΚΕΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.5
25.06.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                   



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 5

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Θέμα: Ανακήρυξη Υποψηφίων


Κατατέθηκαν στις 24 Ιουνίου 2020 οι υποψηφιότητες των παρατάξεων που θα μετέχουν στις αρχαιρεσίες της 9ης Ιουλίου 2020.
Η ΚΕΕ προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων και ανακήρυξε τους:

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε σε pdf τις υποψηφιότητες