ΚΕΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.4
22.06.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 4

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Σχετικά με τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου η ΚΕΕ αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank που εργάζονται στην Τράπεζα, είναι μέλη του Συλλόγου και είναι ταμειακώς εντάξει.
  2. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ή απολύθηκαν με τελεσίδικη απόφαση.
  3. Η ψηφοφορία θα γίνει αυτοπροσώπως με την αστυνομική ταυτότητα ή το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που έχει απωλεσθεί ή ξεχασθεί θα πρέπει να συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599.
  4. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε ψηφοφόρος αποσύρεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που σύμφωνα με τη γνώμη του δικαστικού διασφαλίζει απόλυτα τη μυστικότητα, όπου συμπληρώνει τις προτιμήσεις του.
  5. Μέλη του Συλλόγου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν από την υπηρεσία τους κατά την ψηφοφορία μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε κατάστημα ή υπηρεσία.
    Στην περίπτωση αυτή, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή έχει συνταχθεί από την ΚΕΕ, αναγράφεται στο απόσπασμα Μητρώου και ψηφίζει.

                           

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΕ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ

                                                                                 

                                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ

 

                                                                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

 

                                                                                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΕΡΟΣ

 

                                                                                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΤΗΣ