ΚΕΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.3
17.06.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 3

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

 

Η ΚΕΕ στη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020 καθόρισε τα εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια για τις εκλογές της 9ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα:

 

 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΕ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ

                                                                                 

                                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ

 

                                                                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

 

                                                                                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΕΡΟΣ

 

                                                                                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΤΗΣ