ΚΕΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.2
15.06.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 2

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020

 


Σήμερα στις 13/6/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank (Ιπποκράτους 23) συνήλθε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό (άρθρο 29) και γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Συλλόγου, την Εξελεγκτική Επιτροπή, την ΟΤΟΕ και τα Εργατικά Κέντρα, θα διεξαχθούν, σύμφωνα με  την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις 9 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη στα εκλογικά κέντρα της χώρας, τα οποία θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΕΕ.

Η ακριβής διάρκεια της ψηφοφορίας είναι 10.00 π.μ. έως 15:00 ώρα για τα τοπικά εκλογικά κέντρα, εκτός κεντρικών μονάδων, που η ψηφοφορία ορίζεται ως εξής:
ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης 18.00 μ.μ.

Η ΚΕΕ εντέλλεται για το διορισμό των αντιπροσώπων μέσω ΔΣΑ σε όλα τα εκλογικά τμήματα.

Καλούνται οι επιθυμούντες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τα παραπάνω όργανα (ΔΣ, ΕΕ, ΟΤΟΕ και Εργατικά Κέντρα) να δώσουν δήλωση υποψηφιότητας εντός
10 ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρας 08:00 π.μ. και λήγει την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μεσημβρινή.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας μελών που εργάζονται εκτός περιοχής Αθήνας - Πειραιά – Περιχώρων μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕ, κ. Δημήτριο Τσώνη, στη διεύθυνση Ιπποκράτους 23, 106 79 Αθήνα (Γραφεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank), οι οποίες πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Κ.Ε.Ε. μέχρι την 24η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μεσημβρινής, τουλάχιστον με τηλεομοιοτυπία (fax).

 Για την εκλογική διαδικασία απαιτείται ταυτότητα.

Τέλος αν υπάρχει σπουδαίος λόγος η ψηφοφορία διεξάγεται άλλη μέρα με απόφαση της ΚΕΕ.

Για περισσότερες οδηγίες θα ακολουθήσουν κι άλλες ανακοινώσεις.

                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΕ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                      

  κ. Δημήτριος Τσώνης                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ

 

                                                                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

 

                                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΕΡΟΣ

 

                                                                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΤΗΣ

           

                                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ