ΚΕΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.1
15.06.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 1

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020

 

 

Την Παρασκευή 12/6/2020, στα γραφεία του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε η διαλογή των ψηφοδελτίων για την εκλογή της ΚΕΕ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε η μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 9 Ιουλίου 2020.

        Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εξελέγησαν οι κάτωθι:

Τακτικά μέλη                          -  Δημήτριος Κουλούσης

                                                  -  Δημήτριος Γιαννουδάκος

                                                  -  Αλέξανδρος Καραθανάσης

                                                 -  Ευάγγελος Πιτερός

                                                 -  Κων/νος Μερτής

Αναπληρωματικό μέλος     -  Αντώνιος Κουτσούκος

                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΕ

  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ