ΚΕΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών
29.07.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHABANK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Μετά από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, οι έδρες για τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο –Εξελεγκτική Επιτροπή) και την εκπροσώπηση του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ κατανέμονται ως εξής:

Αντίστοιχα οι έδρες για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στα Εργατικά Κέντρακατανέμονται ως εξής:

Από την καταμέτρηση, προέκυψε, ότι κάθε υποψήφιος έλαβε για το αντίστοιχο αξίωμα, ψήφους, όπως αναλυτικά μπορείτε να δείτε εδώ.


 Αθήνα, 27/7/2020

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΕ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ

                                                                                 

                                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ

 

                                                                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

 

                                                                                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΕΡΟΣ

 

                                                                                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΤΗΣ