Ιδρύεται νέος φορέας για την κάλυψη παροχών σε χρήμα
15.05.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.72

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018

 

Οι προσπάθειες του Συλλόγου φέρνουν αποτελέσματα.


ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΟΧΩΝ "ΣΕ ΧΡΗΜΑ"


Συνάδελφοι,

Για τρία ολόκληρα χρόνια ο Σύλλογός μας με παρεμβάσεις και ανακοινώσεις έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την αποχώρησή μας από το ΤΑΥΤΕΚΩ και τη δημιουργία νέου φορέα ιδιωτικού δικαίου.

Στην τελευταία ανακοίνωσή μας (12.2.2018) είχαμε περιγράψει με στοιχεία την κατάσταση που επικρατεί στο ΤΑΥΤΕΚΩ και καταθέσαμε δημόσια την πρότασή μας για την ίδρυση ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για τους Τραπεζοϋπαλλήλους που ασφαλίζονται στο ταμείο για παροχές σε χρήμα.

Η ΟΤΟΕ στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο πήρε την ενδεδειγμένη απόφαση που δίνει λύση στο πρόβλημα των παροχών «σε χρήμα» ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για σημαντικές προοπτικές για την αντιμετώπιση και άλλων αναγκών στο μέλλον.

Αποφασίσθηκε η ίδρυση νέου φορέα μαζί με τις Τράπεζες ο οποίος
θα καλύπτει τις «παροχές σε χρήμα» δηλαδή επιδόματα ασθενείας, επιδόματα συμπαράστασης και παιδικές κατασκηνώσεις.

Ήδη η ΟΤΟΕ εξασφάλισε, μετά από επίμονες προσπάθειες,
τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης και των Τραπεζών.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σχετική αναλογιστική μελέτη
η οποία εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Στα πλαίσια της κατ’ αρχήν συμφωνίας με τις Τράπεζες, σχηματίσθηκε κοινή τεχνική επιτροπή που επεξεργάζεται τα νομικά κείμενα και τις αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το εγχείρημα.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, δε θα υπάρξει κανένα επιπλέον κόστος για τη συμμετοχή των συναδέλφων στο νέο φορέα (πλέον αυτού που καταβάλλουν ήδη στο ΤΑΥΤΕΚΩ) ενώ θα καθοριστεί αναλογική εισφορά για τους συνταξιούχους.

Συνάδελφοι,

Η διαρκής προσπάθειά μας, η προσήλωσή μας σε συγκεκριμένους στόχους φέρνει αποτελέσματα.

Η πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος είναι εξαιρετικά σημαντική και επωφελής για όλους μας.

    Τέλος συγχαίρουμε δημόσια τον Αντιπρόεδρο της ΟΤΟΕ συν. Σωτήρη Σαξώνη, ο οποίος σήκωσε το μεγάλο βάρος των ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ