Θέμα: Επίδομα Τοκετού
26.01.2017

ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ALPHA BANK


Θέμα: Επίδομα Τοκετού

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

Συνάδελφοι,

 

Με αφορμή ανακοίνωση παράταξης με θέμα την καταβολή του επιδόματος τοκετού, για καθαρά προεκλογικούς λόγους, επιχειρείται η παραπληροφόρηση των συναδέλφων σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα.

Ξεκαθαρίζουμε:

1.    Η καταβολή του επιδόματος τοκετού δεν είναι αποτέλεσμα επιχειρησιακής σύμβασης αλλά αποκλειστικά κλαδικό θέμα
(ΟΤΟΕ – Τραπεζών).

2.    Η καταβολή του επιδόματος ξεκίνησε την 1.1.1984 μετά από συμφωνία ΟΤΟΕ – Τραπεζών και στην πορεία των ετών διαμορφώθηκε στα 1.557€ .

3.    Η σύμβαση ΟΤΟΕ – Τραπεζών 1984 άρθρο 4 προβλέπει: «Ρητά καθορίζεται στην ως άνω ΣΣΕ, ότι το ποσό αυτό συμψηφίζεται με κάθε άλλα ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά Ταμεία Τραπεζών – Δημοσίου – ΙΚΑ κλπ ή από άλλα προγράμματα ασφάλισης».

4.    Μετά τη σύμβαση ΟΤΟΕ – Τραπεζών του 1984 προβλέφθηκε ότι όλες οι μετέπειτα συλλογικές συμβάσεις ή και διαιτητικές αποφάσεις διατηρούν ρητά την πρόβλεψη ότι συνεχίζουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

5.    Επειδή εμφανίζεται σκόπιμα ότι είμαστε ο μόνος χώρος που συμψηφίζεται το επίδομα τοκετού με το ποσό που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε ότι ο συμψηφισμός γίνεται στο σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών.

6.    Ο συμψηφισμός του επιδόματος τοκετού με το ποσό που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ γίνεται πολλά χρόνια από το σύνολο των Τραπεζών. Είναι λοιπόν άξιο απορίας, γιατί αυτοί που καταγγέλλουν τον Σύλλογο τώρα τήρησαν σιγή ιχθύος όλα αυτά τα χρόνια;

7.    Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας θέλουμε να γνωρίζετε και το εξής:
Στις άλλες Τράπεζες το επίδομα τοκετού συμψηφίζεται όχι μόνο με το ποσό του ΕΟΠΥΥ αλλά και με ομαδικά ή ατομικά ασφαλιστικά προγράμματα.
Στον δικό μας χώρο με εισήγηση του Συλλόγου δεν υπάρχει
κανένας συμψηφισμός με ασφαλιστικά προγράμματα
(ΑΧΑ – Πολυιατρείο).

Όμως για να μην θεωρηθεί ότι είμαστε εναντίον της όποιας προσπάθειας επέκτασης (μέσω διαφορετικής ερμηνείας) ανάλογων κατακτήσεων και επειδή το θέμα είναι αποκλειστικά κλαδικό, ο Σύλλογός μας ενημέρωσε προφορικά την ΟΤΟΕ και θα ζητήσει και γραπτώς να συζητηθεί το θέμα στα όργανα της Ομοσπονδίας προκειμένου να ληφθεί κοινή απόφαση για το σύνολο των εργαζομένων στις Τράπεζες.

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

       ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ