Ηλεκτρονικές κάρτες ΟΑΣΑ 2021
11.05.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 32

Αθήνα, 11 Μαΐου 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2021

 

Συνάδελφοι,

 

Ενημερωθήκαμε από την ΟΤΟΕ ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία που είχε  ορίσει για τη συγκέντρωση ενός ενδεικτικού αριθμού ενδιαφερομένων να προμηθευτούν την εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών.  Τελικά ο αριθμός είναι μόλις 1228 άτομα, πολύ λιγότερα από τον απαιτούμενο αριθμό ενδιαφερομένων. 

Οπότε η ΟΤΟΕ κατέληξε  στο να μην υπογράψει φέτος την σύμβαση συνεργασίας με τον ΟΑΣΑ και να επανέλθει τον Δεκέμβριο για το έτος 2022.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ