Η απαίτηση για υποχρεωτική χρήση κανονικής αδείας είναι παράνομη και καταχρηστική
11.01.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 16

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Η απαίτηση για υποχρεωτική
χρήση κανονικής αδείας
είναι παράνομη και καταχρηστική

Συνάδελφοι,

          Την Παρασκευή 8.1.2021 εκδηλώθηκε πρωτοβουλία Περιφερειακών Διευθυντών του δικτύου για υποχρεωτική χρήση κανονικής αδείας των συναδέλφων στα καταστήματα από σήμερα 11.1.21.

Ο Σύλλογος αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα που δημιουργείται λόγω της υποχρεωτικής απουσίας των συναδέλφων από τα καταστήματα με βάση τις αποφάσεις της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ευθύνη γι’ αυτή τη δυσλειτουργία μπορεί με μονομερείς αποφάσεις να μετακυλιθεί στους συναδέλφους και ειδικότερα όταν δεν είναι δική τους ευθύνη για το ότι η τηλεργασία δεν υποστηρίζεται για τους εργαζόμενους στο δίκτυο.

Η απαίτηση για υποχρεωτική χρήση κανονικής αδείας είναι παράνομη και καταχρηστική.

Πριν από κάθε τέτοια πρωτοβουλία στελεχών θα αρκούσε μια απλή ανάγνωση της Ελληνικής νομοθεσίας για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση κανονικής αδείας:

’’Το διάστημα αποχής των μισθωτών από την εργασία τους λόγω ασθενείας, στράτευσης, απεργίας ή ανωτέρας βίας (όπως γίνεται σήμερα) θεωρούνται ως χρόνος απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος’’.

Μετά από διαβουλεύσεις και παρεμβάσεις μας στη Διεύθυνση Δικτύου γίνεται σαφές ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν θα έχει καμία συνέχεια.

Οι συνάδελφοι θα κάνουν χρήση της κανονικής τους αδείας όπως γίνεται κάθε χρόνο με τον ετήσιο προγραμματισμό.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ