Ζητάμε την άμεση διακοπή της επιπλέον εισφοράς 4,25% των συναδέλφων της πρώην Εμπορικής
26.06.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.20

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

Ο Σύλλογος με εξώδικη - πρόσκληση απαιτεί από την Τράπεζα

την άμεση διακοπή της επιπλέον εισφοράς 4,25% 

των συναδέλφων μας που προέρχονται από την πρώην Εμπορική Συνάδελφοι,

Σήμερα ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank επανήλθε στο θέμα της παράνομης παρακράτησης από την Τράπεζα της επιπλέον εισφοράς 4,25% σε εκατοντάδες συναδέλφους μας που προέρχονται από την πρώην Εμπορική.

Απαιτούμε την άμεση διευθέτηση αυτής της άδικης μεταχείρισης των συναδέλφων μας.

Σε περίπτωση άρνησης των αρμοδίων ο Σύλλογος και το Νομικό του Επιτελείο θα παρέμβει άμεσα για την απόδοση ευθυνών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

       ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑκολουθεί το εξώδικο:ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK’’ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αριθμ. 23, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ALPHA BANK ανώνυμη εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου αριθμ. 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 ___________________________________________________________________

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια μεγάλη κατηγορία συναδέλφων μας που προέρχονται από την πρώην Εμπορική, πληρώνουν σήμερα υπερβολικές εισφορές αφού με παράνομο τρόπο εξακολουθεί η παρακράτηση αυξημένων εισφορών που είναι σε πλήρη διάσταση με τον ισχύοντα ασφαλιστικό Νόμο 4387/12-05-2016.

 

Στην Alpha Bank εργάζονται 2.500 συνάδελφοι που προέρχονται από την
πρ. Εμπορική, εκ των οποίων 650 είχαν προσληφθεί από αυτήν, πριν την 31.12.2004 ενώ είχαν πρωτοασφαλισθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης πριν την 1.1.1993.

 

Για την κατηγορία αυτή προβλέπονταν από τους Νόμους που ίδρυσαν το ΕΤΑΤ, το 2005 να συνεχίζουν να πληρώνουν πρόσθετη εισφορά, πλέον της επικουρικής σύνταξης, ύψους 4,25% στο σύνολο των αποδοχών τους που μαζί με την εργοδοτική εισφορά φθάνει στο 11,5%.

 

Αυτό έγινε για να λαμβάνουν την προσυνταξιοδοτική παροχή και την επικούρηση που προέβλεπε το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.

 

Σύμφωνα όμως με τον ισχύοντα ασφαλιστικό Νόμο 4387/12.5.2016 προκύπτει ότι οι συντάξεις θα επαναυπολογίζονται με βάση ποσοστά αναπλήρωσης και σύνταξης που ο νέος Νόμος καθορίζει.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην κατάργηση της παράνομης παρακράτησης της επιπλέον εισφοράς και συμμορφωθείτε με τα ισχύοντα του Ν. 4387/12.5.2016.

 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι διατηρούμε απολύτως την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών μας, τα οποία θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο, ακόμα κι αν απαιτηθεί να απευθυνθούμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη για αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυνών σε βάρος οποιουδήποτε αρμοδίου, ο οποίος ευθύνεται για την μη συμμόρφωση σας στα προβλεπόμενα από τους Νόμους.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτό, το οποίο ανωτέρω αναγράφεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεως του, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε Τ.Π.Δ.Α. 1,15 ευρώ.

Αθήνα 26 / 6 / 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                Τάσος Γκιάτης                            Παναγιώτης Αδαμόπουλος