Επισημάνσεις του Συλλόγου για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
13.06.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 84

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018 

 

Επισημάνσεις του Συλλόγου

για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Συνάδελφοι,

 

Με αφορμή καταγγελίες συναδέλφων στο Σύλλογο μας για τον τρόπο χειρισμού κάποιων στελεχών που τους εξωθούν με εκβιαστικό τρόπο σε συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αλλά και την πρόθεση της Τράπεζας για κατάργηση κλάδων που αναφέρονται στον οργανισμό, ο Σύλλογος απέστειλε την παρακάτω επιστολή στην Τράπεζα και την οποία σας κοινοποιούμε:                                                                         Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

 Αρ. Πρωτ. : 4112

Προς την

Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού

της Alpha Bank

Αθήνα

 

υπόψιν: Διευθύντριας Διευθύνσεως
κ. Π. Κονιδάρη

 

Κύριοι,

Στα πλαίσια της απόφασής σας να υλοποιήσετε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της Τράπεζας, στις 8 Ιουνίου προβήκατε στην κυκλοφορία εγκυκλίου με οδηγίες και επεξηγήσεις για το εν λόγω πρόγραμμα. Στη σελίδα 3 αυτής και υπό το κεφάλαιο Γ, αναφερόμενοι στα «κίνητρα» εθελουσίας που αφορούν στους κλάδους «Τεχνικό Προσωπικό» και «Κλητήρες», περιλαμβάνετε τη διατύπωση «υπό κατάργηση κλάδους», υπονοώντας ότι θα προβείτε στην κατάργησή τους.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ως άνω αναφερόμενοι κλάδοι προβλέπονται εκ του Οργανισμού με τη συμμετοχή του Συλλόγου μας. Είναι δεδομένο δε ότι μέχρι σήμερα ουδεμία καν συζήτηση έχει μεταξύ μας προηγηθεί για το θέμα αυτό. Συνεπώς, σε μονομερή κατάργηση των κλάδων αυτών δεν μπορείτε να προβείτε.

Περαιτέρω, η συμμετοχή του προσωπικού σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ΕΚΟΥΣΙΩΣ, με τη συναίνεσή του, την οποία θα εκδηλώσει ανεπηρέαστα, με βάση τη δική του κρίση, απόφαση και επιλογή.

Πρακτικές, όπως αυτές κάποιων στελεχών που εξαναγκάζουν σε συμμετοχή στο πρόγραμμα υπαλλήλους συναδέλφους μας με εκβιαστικό τρόπο, είναι παράνομες και με βάση τον αριθμό των συναδέλφων μας στους οποίους ασκείται πίεση, συνιστά ομαδικές απολύσεις με επακόλουθες τις προβλεπόμενες συνέπειες που εκ του νόμου ορίζονται.

Ο Σύλλογός μας δε θα ανεχτεί τέτοιες συμπεριφορές και θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.

  


Με τιμή

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                

    ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 


 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                

    ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ