Ενεργοποιήθηκε το Ομαδικό Συμβόλαιο Συνταξιούχων
20.10.2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

 

Συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών

Ενεργοποιήθηκε το Ομαδικό Συμβόλαιο Συνταξιούχων

 


Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο Συνταξιούχων Alpha Bank και την ΑΧΑ Ασφαλιστική δημιούργησαν ένα μεγάλο, οικονομικό και σίγουρο ΟΜΑΔΙΚΟ Νοσοκομειακό Πρόγραμμα για την κάλυψη των συναδέλφων – συνταξιούχων που αποχώρησαν το 2014.

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ομαδικό Νοσοκομειακό Συμβόλαιο (τον πίνακα των παροχών του συμβολαίου μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ και τις εξαιρέσεις μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ) συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων συναδέλφων συνταξιούχων με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα από 1.10.2017.

  • Η έναρξη λοιπόν του Ομαδικού Προγράμματος ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2017.
  • Αυτό ισχύει για όσες αιτήσεις είχαν συμπληρωθεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

  • Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Οκτωβρίου 2017 η ενεργοποίηση του Ομαδικού Συμβολαίου θα ξεκινάει την 1η κάθε μήνα.

(Δηλαδή οι αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου θα έχουν ημερομηνία έναρξης στην ασφάλιση από 1η Δεκεμβρίου 2017)

  • Προϋπόθεση για την ένταξη κάθε ασφαλισμένου είναι η πλήρης συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης και η τήρηση των όρων ένταξης.

  • Σχετικά με την διαδικασία είσπραξης των ασφαλίστρων η πάγια εντολή θα ενεργοποιείται την 30η ή την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, για το μήνα που τρέχει.


Εάν δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη από τον λογαριασμό, θα αποστέλλεται από την εταιρία στον Σύλλογο σχετική ενημέρωση για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, που ουσιαστικά οδηγούν στην αποχώρηση από το πρόγραμμα.

Σημείωση: Για τις αιτήσεις οι οποίες είναι σήμερα σε εκκρεμότητα οι ασφαλισμένοι θα έχουν ημερομηνία ένταξης στην ασφάλιση την 1η Οκτωβρίου 2017 και τα ασφάλιστρα θα εξοφληθούν την 30η Οκτωβρίου 2017.

Η καταβολή αποζημίωσης αρχίζει 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ή της ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης του ασφαλισμένου για περιπτώσεις ασθένειας.

Ενώ από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου ή της ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης για περιπτώσεις ατυχήματος.

Τέλος τα αιτήματα αποχωρήσεων θα ισχύουν από την 1η του τρέχοντος μήνα που θα υποβάλλονται.

Ασφαλισμένος για τον οποίο εκκρεμεί αποζημίωση οφείλει να  καταβάλλει τα δεδουλευμένα μηνιαία ασφάλιστρα.

 

Με εκτίμηση

   Για το Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank          Για τον Πολιτιστικό Όμιλο Συνταξιούχων

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ         ΠΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ      ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΕΑ      ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

 

 

 

Δείτε εδώ τον πίνακα παροχών του συμβολαίου

Δείτε εδώ τις εξαιρέσεις του συμβολαίου