Εθελουσία έξοδος σημαίνει εθελοντική συμμετοχή του εργαζόμενου
15.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 125

Αθήνα, 15 Απριλίου 2019

Εθελουσία έξοδος
σημαίνει εθελοντική συμμετοχή
του εργαζόμενου

Πιέσεις και αυθαίρετες πρακτικές θα αντιμετωπιστούν ανάλογα

Συνάδελφοι,

Πρόσφατα η Τράπεζα ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε συγκεκριμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προγράμματα εθελουσίας εξόδου γίνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κινήτρων.

Επίσης σύμφωνα με το νόμο, με κοινές Υπουργικές αποφάσεις και κυρίως με την ετοιμολογία του όρου, εθελουσία έξοδος σημαίνει εθελοντική συμμετοχή (θεληματικά) του εργαζόμενου.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία, για πρώτη φορά, σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας η Τράπεζα προχώρησε σε πιέσεις και άλλου είδους αυθαίρετες πρακτικές που δημιουργούν ένα εφιαλτικό τοπίο προκειμένου να προχωρήσει σε κεκαλυμμένες απολύσεις.

Απαιτούμε από όλα τα Διευθυντικά στελέχη να απέχουν από κάθε είδους παράνομες πρακτικές άσκησης πίεσης προς τους εργαζόμενους και επιφυλασσόμεθα κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Ο Σύλλογος επαναλαμβάνει: η συμμετοχή κάθε εργαζόμενου σε τέτοια προγράμματα είναι αποκλειστικά εθελοντική. Κάθε άλλη απειλή θα πέσει στο κενό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

        ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ