ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑΠΙΛΤΑΤ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
13.11.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.39

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Για την τροποποίηση του καταστατικού και 

την διασφάλιση των εισφορών των μελών μας

 

Συνάδελφοι,

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιείται (στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου, Σίνα και Δαφνομήλη 1Α) η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛ-ΑΤ.

Η Γενική Συνέλευση του Ταμείου είναι η πλέον καθοριστική γιατί εκτός από τα θέματα του Διοικητικού, Οικονομικού Απολογισμού καθώς και του Προϋπολογισμού θα παρθούν αποφάσεις για τροποποίηση σειράς άρθρων του καταστατικού που στόχο έχουν την πλήρη διασφάλιση των εισφορών των εργαζομένων ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Η θέση μας ήταν και είναι συγκεκριμένη:
«Μόνη λύση για τη διασφάλιση των εισφορών των μελών μας είναι η απόλυτη εξασφάλισή τους (μέσω ατομικών μερίδων) και η προοπτική απόδοσής τους στους δικαιούχους».

Το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επεξεργασθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, η επιτροπή Καταστατικού και τα Προεδρεία των Συλλόγων Εργαζομένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα αναλυθούν στο συνέδριο αντιπροσώπων και θα κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη.

          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

            ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σημείωση: Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οι αντιπρόσωποι (σύνεδροι) που έχουν ορισθεί από τους Συλλόγους μέλη του Ταμείου.