Γενική Συνέλευση 4-6-2020
01.06.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 168

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 στις 6 μ.μ.
η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας
μέσω ψηφιακών μέσων
με την εξ’ αποστάσεως συμμετοχή των μελών μας

(Νομοθετική ρύθμιση 30/5/2020 – Μέτρα προστασίας για Covid-19)


Συνάδελφοι,

Συνεδρίασε σήμερα (μέσω τηλεδιάσκεψης) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκειμένου να αποφασίσει για την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (η οποία λόγω της πανδημίας ματαιώθηκε δύο φορές), τον τρόπο διεξαγωγής της και τον καθορισμό ημερομηνίας αρχαιρεσιών.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας είναι η τέταρτη (με όσους παρόντες).

Αυτή θα διεξαχθεί μέσω τεχνολογικών μέσων εξ αποστάσεως.

Η δυνατότητα διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαγορεύεται πλέον με νόμο που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ /30-5-2020.

Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει την Πέμπτη 4/6/2020, στις 18.00 μ.μ. έχει ως εξής:

  • Όλα τα μέλη μας (οικονομικά τακτοποιημένα) θα έχουν κωδικό πρόσβασης παρακολούθησης της Γενικής η οποία θα μεταδίδεται από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας: www.sab.gr.
  • Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω SKYPE θα παρουσιάσουν τον απολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης του Συλλόγου.
  • Τη Γενική Συνέλευση θα συντονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (όπως ορίζει ο νόμος) με πλήρη έλεγχο όμως του Δικαστικού αντιπροσώπου που έχει διορισθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος στη συνέχεια θα είναι και Πρόεδρος της ΚΕΕ που θα πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες.
  • Θα υπάρξουν μέσω SKYPE χαιρετισμοί (ΟΤΟΕ κ.λ.π.).
  • Οι επικεφαλείς των παρατάξεων θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης μέσω SKYPE.
  • Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
    εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, έγκριση Διοικητικού Απολογισμού, έγκριση διαχειριστικής περιόδου 1.1.19-31.12.19, προϋπολογισμού 2020, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, τρόπο εκπροσώπησης στη ΓΣΕΕ, ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών παραπέμπονται σε μυστική ψηφοφορία με ευθύνη του Δικαστικού Αντιπροσώπου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και στην Αττική με την παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 (από 11.00 π.μ -6.00 μ.μ.) σύμφωνα με τον κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που θα ανακοινωθεί την επόμενη της Γενικής Συνέλευσης.
  • Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας αποτελεί το πέρας της Γενικής μας Συνέλευσης.
  • Η προτεινόμενη ημερομηνία αρχαιρεσιών είναι η 9η Ιουλίου 2020 (ημέρα Πέμπτη).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΕΕ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
(ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ)
ΜΕΣΩ
FAX (210 3692090)  Ή EMAIL (sab@alphaunion.gr)
ΕΩΣ ΤΙΣ 2.00 μ.μ. ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 4/6/2020


Συνάδελφοι,

Ο απολογισμός του Συλλόγου και οι οικονομικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου την Τετάρτη 3/6/2020.

Η διαδικασία που αποφάσισε το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι απόλυτα σύμφωνη με τη νομοθεσία και το καταστατικό, αφού τόσο για την εκλογή της ΚΕΕ, όσο και την έγκριση ή όχι όλων των άλλων θεμάτων το σώμα που θα αποφασίσει είναι αντιπροσωπευτικότερο και όχι περιορισμένο όπως γίνεται στις Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ