Αντικατάσταση Χάρτινης Ετήσιας Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών ΟΑΣΑ με ισχύ από 1 Μαρτίου του 2017 έως 28 Φεβρουαρίου 2018
06.11.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.37

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017

 

Θέμα: Αντικατάσταση Χάρτινης Ετήσιας
Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών ΟΑΣΑ
με ισχύ από 1 Μαρτίου του 2017 έως 28 Φεβρουαρίου 2018

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΡΤΙΟ κλπ

Συνάδελφοι,

Προκειμένου να συνεχισθεί η προμήθεια Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών με Έκπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 

1. Εκτύπωση QR Code από το https://www.athenacard.gr/request.dev
(βλ. αναλυτικές οδηγίες στην επόμενη σελίδα).

2. Προσκόμιση Φακέλου ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ μας.

 

Πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ δικαιούχου και ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ της ετήσιας κάρτας του 2017-2018 (1/3/17-28/2/18)

 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:

α. Εκτύπωση του QR Code

β. Φωτογραφία Ταυτότητας

γ. Εκτύπωση αποδεικτικού ΑΜΚΑ (https://www.amka.gr/AMKAGR/)

δ. Φωτοτυπία Στελέχους Ετήσιας Κάρτας 2017-2018 (1/3/17-28/2/18).

 


Για τις υπόλοιπες κάρτες που λήγουν μετά τις 28 Φεβρουαρίου (πχ εκδοθείσες τον Μάρτιο κλπ) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 

Η παραλαβή της νέας προσωποποιημένης κάρτας θα γίνεται με την προσκόμιση του παλιού στελέχους της κάρτας και των υπολοίπων κουπονιών. Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι Χάρτινες Κάρτες ισχύουν κανονικά μέχρι την αντικατάσταση τους από την προσωποποιημένη κάρτα, η οποία θα ενεργοποιηθεί με την πρώτη χρήση εισόδου στο σταθμό.


        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                  ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ