Ανθρώπινα δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον
29.06.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 176

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Ανθρώπινα δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον

Ξεκάθαρο μήνυμα:
Κανενός είδους διακρίσεις

Συνάδελφοι,

Μία ανοιχτή, δημοκρατική κοινωνία χωρίς κανενός είδους διακρίσεις μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί.

Πρέπει να καταπολεμήσουμε βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις χρόνων και στερεότυπα που καλλιεργούνται με πνεύμα αναχρονιστικό.

Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Εργασιακό περιβάλλον είναι υποχρέωση όλων.

Πρέπει και οι επιχειρήσεις να προχωρήσουμε μπροστά αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των άλλων, κατανοώντας τις διαφορές μας ως δύναμη και όχι ως αδυναμία.

Η συμμετοχή στις αποφάσεις, ατόμων από διαφορετικό υπόβαθρο, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε καλύτερες αποφάσεις.

Η τοποθέτηση στο ζήτημα αυτό του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank κ. Βασίλη Ψάλτη είναι στη σωστή κατεύθυνση:

«Η ποικιλομορφία πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας του Τραπεζικού μας συστήματος».

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank θα συμμετέχει στις προσπάθειες για την εμπέδωση μίας νοοτροπίας που θα μας οδηγήσει στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Θα προχωρήσουμε σε σειρά εκδηλώσεων με την συμμετοχή όλων όσων αγωνίζονται για το σκοπό αυτό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ