Έναρξη δικαστικών ενεργειών για την εισφορά 4,25% της πρ. Εμπορικής
04.06.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 81

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018


Συνάδελφοι,

Με τις ανακοινώσεις μας Νο. 20/26.6.2017 και 56/15.2.2018 σας είχαμε ενημερώσει αναλυτικά για την διακοπή και αναδρομική επιστροφή της επιπλέον παρακράτησης εισφοράς 4,25% των συναδέλφων της πρ. Εμπορικής.

Πολλοί συνάδελφοι μας που προέρχονται από την πρώην Εμπορική συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε μήνα πρόσθετη αυξημένη εισφορά 4,25% προς κάλυψη της προσυνταξιοδοτικής τους παροχής και πρόσθετης επικούρησης, κατά τα ισχύοντα πριν τον Νόμο 4387/12.5.2016.

Μετά την πρόσφατη απόφαση 935/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας (μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ) επανήλθαν οι προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης (όπως αυτές ορίζονται από το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ) ΜΟΝΟ για όσους είχαν συμπληρώσει τα όρια μέχρι την ψήφιση του Ν.4387/2016, δηλ. έως 12-5-2016.

Για όλους τους άλλους συναδέλφους τα πρόσθετα αυτά δικαιώματα φαίνεται ότι
έχουν καταργηθεί (δηλ. για όσους δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν την 12η Μαΐου 2016).

Δηλαδή στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι συνάδελφοι της πρ. Εμπορικής και είχαν προσληφθεί πριν την 31.12.2004 ενώ είχαν ασφαλισθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης πριν την 1.1.1993.

Για το θέμα αυτό απευθυνθήκαμε τόσο στην Τράπεζα όσο και στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας για θέματα κοινωνικής ασφάλισης (20/26.6.2017 και 56/15.2.2017).

Ο αν και καθ’ ύλη αρμόδιος για το θέμα Υφυπουργός Εργασίας ουδέποτε απάντησε στην πρόσκληση μας για συνάντηση και επίλυση του θέματος με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διογκώνεται.

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε από δημοσιεύματα την εξέλιξη των προσφυγών που έχουν ασκηθεί για το Νόμο 4387/2016 και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις (μεταξύ των οποίων και η προσφυγή του Συλλόγου μας) θα προετοιμάσουμε ΤΩΡΑ την προσφυγή μας στα Διοικητικά δικαστήρια με ατομικές προσφυγές που θα κατατεθούν την επόμενη της οριστικής επίσημης απόφασης.

Επειδή η διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, όπως μας ενημερώνει το Νομικό μας επιτελείο, είναι χρονοβόρα ως προς την εκδίκαση των ατομικών προσφυγών που θα ασκηθούν, θεωρούμε ότι η νομική αυτή διεκδίκηση πρέπει να αρχίσει ΤΩΡΑ συλλέγοντας κατ’ αρχήν τα ατομικά στοιχεία των συναδέλφων.

Για το λόγο αυτό σας κοινοποιούμε ενημερωτικό έντυπο, σχετικής βεβαίωσης που πρέπει οι συνάδελφοι αφού συμπληρωθεί από την Τράπεζα να σταλεί στο Σύλλογο μας. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο.

Για την κατάθεση και την εκδίκαση των ατομικών προσφυγών ο Σύλλογος μας θα καλύψει όλα τα έξοδα γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες των συναδέλφων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                

    ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σημ.   Για την κατηγορία των συναδέλφων της πρ. Εμπορικής που κατέβαλαν αυτήν την πρόσθετη εισφορά 4,25% αλλά προσλήφθηκαν έως 31.12.2005 και είχαν πρωτο-ασφαλισθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης μετά την 1.1.1993 ο Σύλλογος μας μελετά το θέμα με το νομικό του επιτελείο και θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση μας.