Άδεια ειδικού σκοπού
11.02.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 19

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021

Άδεια ειδικού σκοπού

Πολλοί συνάδελφοι ρωτούν για την χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού και κυρίως αν αυτή ισχύει ακόμη.

Σύμφωνα με την από 12/11/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνεται ότι: “οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού και οι ήδη εκδοθείσες σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου θα ισχύουν για όλο το διάστημα που στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θα υιοθετούνται έκτακτα και προσωρινά μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων και δεν απαιτείται η έκδοση νέας νομοθετικής ρύθμισης ή άλλης εγκυκλίου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ