ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
13.05.2016Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ-ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε. (Σχολή), συμμετέχει στο Πρόγραμμα Προσφορών του Συλλόγου μας,

παρέχοντας έκπτωση  15%  στο πρόγραμμα THE BRITISH SUMMER SCHOOL IN ATHENS 2016. 

Οι τιμές των διδάκτρων μετά την έκπτωση διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

The British Summer School in Athens 2016

  •  Πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων:

Καθημερινά: 08:30΄ -  14:40΄

΄Εναρξη προγράμματος: Παρασκευή 17 Ιουνίου –  Λήξη: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Αρχική τιμή: 590,00€ ανά μαθητή

Τιμή μετά την έκπτωση: 501,50€ ανά μαθητή
Το ποσό των 250,00€ θα καταβληθεί κατά την εγγραφή
Το υπόλοιπο ποσό των 251,50€ θα καταβληθεί μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

 

  •  Πρόγραμμα δύο εβδομάδων:

 Καθημερινά: 08:30΄ -  14:40΄

              1ος Κύκλος: Παρασκευή 17 Ιουνίου – Παρασκευή 1 Ιουλίου

              2ος Κύκλος: Παρασκευή 4 Ιουλίου – Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

 Αρχική τιμή: 340,00€ ανά μαθητή

 Τιμή μετά την έκπτωση: 289,00€
 Το ποσό των 140,00€ θα καταβληθεί κατά την εγγραφή
 Το υπόλοιπο ποσό των 149,00€ θα καταβληθεί μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

 

  •  Πρόγραμμα φύλαξης με γεύμα και επιστροφή με σχολικά λεωφορεία που κινούνται σε κεντρικούς άξονες:

Δευτέρα έως Παρασκευή  14:40΄ - 16:40΄

200,00  ανά μαθητή (4 εβδομάδες)

110,00  ανά μαθητή (2 εβδομάδες)

Το ποσό του προγράμματος φύλαξης  θα καταβληθεί μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

 

Πώς να εγγραφείτε

  1. Συμπληρώστε την αίτηση  εγγραφής και καταβάλετε την προκαταβολή.  Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων πρέπει να πληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016
  2. Τα δίδακτρα μπορούν να πληρωθούν ως ακολούθως:
  • Με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου της Alpha Bank σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank, μέσω ΑΤΜ ή μέσω web banking:

Alpha Bank: GR72 0140 1100 1100 0232 0000 752      BIC:CRBAGRAAXXX

             Κατά  την  κατάθεση  των  χρημάτων,  παρακαλούμε  να  γράψετε  το  όνομα  του  παιδιού   σας,

             ακολουθούμενο  από  την  ένδειξη  ΒSS  (για British Summer School)  στο  πεδίο της Αιτιολογίας

             του καταθετηρίου αποκόμματος (π.χ. N. Papanikolaou, BSS).

  • Με μετρητά ή με επιταγή στο Λογιστήριο της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου

 

Γενικοί όροι

  • Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να μην δημιουργήσουμε τμήμα με λιγότερους από  18 μαθητές
  • Κατά κανόνα, ο μέγιστος αριθμός μαθητών σε μία τάξη δεν υπερβαίνει τους 20
  • Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής διδάκτρων

 

Πληροφορίες

 Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικότερα το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ. Σάντυ Βογιατζή:

Τηλ.: 210 66 66 117 (εσωτ.7), φαξ: 210 66 69 002

bc@impanagiotopoulos.gr