Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2016
24.05.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ .ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
-----------------------------------------
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10
106 79 ΑΘΗΝΑ
www.taapt.gr
------------------
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3605567
FAX : 210-3605545
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Μαρία Κοτσάμπαση
Αθήνα, 23 Μαΐου 2016


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΡΙΘ. 155
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)


Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 154 της 20-04-2016 σας ενημερώνουμε ότι, κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται απαραίτητα από το έντυπο αποδοχής (προκράτησης), που θα έχει χορηγηθεί από την Κατασκήνωση στον ενδιαφερόμενο, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως, το ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο του παιδιού καθώς και η αιτούμενη Κατασκηνωτική Περίοδος.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η Δήλωση στον Τομέα μας ή υπάρχουν ελλειπή στοιχεία, δεν θα γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή.
• Για κάθε ασφαλισμένο παιδί θα υποβληθεί ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής, (βλ. συνημμένο έντυπο). Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης συμμετοχής είναι υποχρεωτική.
• Μετά την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής στον Τομέα μας, ουδεμία αλλαγή στην επιλογή της Κατασκήνωσης ή της κατασκηνωτικής περιόδου θα γίνεται δεκτή.
Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνεται από Τετάρτη 25-05-2016 μέχρι και Παρασκευή 10-06-2016 ως εξής:
Κάθε ασφαλισμένος Αττικής & Περιφέρειας, πρέπει να υποβάλλει στον Τομέα μας
• Δήλωση συμμετοχής,
• Έντυπο αποδοχής από την Κατασκήνωση
• Φωτοτυπία από το βιβλιάριο ασθενείας, όπου απαραίτητα θα πρέπει να φαίνεται/ονται ότι είναι ασφαλισμένο/α το/τα παιδί/ά, που επιθυμεί/ούν να συμμετάσχει/ουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα &
• Κάρτα Κατασκηνωτή συμπληρωμένη από τον ασφαλισμένο, με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού (ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπλήρωση μόνο του τμήματος που αφορά την Κάρτα. Τα στοιχεία των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα συμπληρώνονται αντίστοιχα κατά την προσέλευση και αποχώρηση των κατασκηνωτών).
με μία από τις δύο παρακάτω διαδικασίες:
α) Αποστολή των εντύπων ταχυδρομικώς στο Ταμείο
Αποστολή των εντύπων ταχυδρομικώς στο Ταμείο, αποκλειστικά με συστημένη αλληλογραφία μέσω COURIER ή μέσω ΕΛΤΑ από ανάρτησης εγκυκλίου και μέχρι 10-06-2016.
Κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποστείλει τα σχετικά έντυπα (δήλωση συμμετοχής, έντυπο αποδοχής από την Κατασκήνωση & φωτοτυπία βιβλιαρίου) στον Τομέα μας στην διεύθυνση:
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, 106 79 Αθήνα
& με ένδειξη απαραιτήτως έξω από τον φάκελο:
«ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ & ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ______».
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ & ΤΡΙΤΗ 31-05-2016.
ή
β) Προσκόμιση στο Ταμείο των σχετικών εντύπων
Προσκόμιση στο Ταμείο των σχετικών εντύπων (δήλωση συμμετοχής, έντυπο αποδοχής από την Κατασκήνωση & φωτοτυπία βιβλιαρίου) είτε από τον ίδιο τον ασφαλισμένο προσωπικά είτε μέσω τρίτου προσώπου στα γραφεία όπου στεγάζεται ο Τομέας, στην Αθήνα.
Α΄ κατασκηνωτική περίοδος: Κατά τις 2 πρώτες ημέρες υποβολής των δηλώσεων δηλαδή από ΤΕΤΑΡΤΗ 25-05-2016 μέχρι και ΠΕΜΠΤΗ 26-05-2016, ο Τομέας μας θα δεχθεί μόνο τις δηλώσεις συμμετοχής των ασφαλισμένων που ενδιαφέρονται για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο κατά τις ώρες από 08:00 έως 13:00.
Β΄ κατασκηνωτικές περίοδοι: Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-05-2016 και μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 30-05-2016 ο Τομέας θα δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής για την Β΄ κατασκηνωτική περίοδο κατά τις ώρες από 08:00 έως 13:00.
Γ΄ κατασκηνωτικές περίοδοι: Από ΔΕΥΤΕΡΑ 30-05-2016 και μέχρι ΤΡΙΤΗ 31-05-2016 ο Τομέας θα δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής για την Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο κατά τις ώρες από 08:00 έως 13:00.
Μετά τον έλεγχο από τους αρμοδίους Υπαλλήλους (αφορά μόνο όσους ασφαλισμένους προσέλθουν στον Τομέα για την κατάθεση των σχετικών εντύπων), που θα αφορά την ασφαλιστική ικανότητα του αιτούντος και αφού εγγραφεί στην αίτηση συμμετοχής ο αριθμός πρωτοκόλλου, θα πρέπει να μεταβούν απαραίτητα στον αντίστοιχο Υπάλληλο ο οποίος χειρίζεται την κατασκήνωση της επιλογής τους και να του παραδώσουν την πρωτοκολλημένη δήλωση συμμετοχής καθώς και την κάρτα κατασκηνωτή, προκειμένου να εγγραφούν στην κατάσταση της κατασκήνωσης που επέλεξαν.
Όποιοι ασφαλισμένοι δε μεταβούν στον αντίστοιχο Υπάλληλο για να παραδώσουν την πρωτοκολλημένη δήλωση συμμετοχής και την αντίστοιχη κάρτα κατασκηνωτή και να εγγραφούν, δεν θα συμπεριληφθούν τα παιδιά τους στις καταστάσεις των συμμετεχόντων που θα αποσταλούν στις κατασκηνώσεις. Δηλαδή η διαδικασία συμμετοχής του παιδιού στην Κατασκήνωση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του στην αντίστοιχη κατάσταση.
Όπως γίνεται αντιληπτό με την νέα διαδικασία, δεν χρειάζεται πλέον η αποκλειστική προσέλευση των ασφαλισμένων ειδικά από τις πρώτες πρωινές ώρες όταν το θέμα διεκπεραιώνεται πλέον τόσο με την διαδικασία της προκράτησης, όσο και με την διαδικασία της συστημένης αλληλογραφίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η Κάρτα Κατασκηνωτή θα πρέπει να φέρει απαραίτητα πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου του ασφαλισμένου παιδιού και θα αποστέλλεται από τον Τομέα στην κατασκήνωση, χωρίς καμία άλλη ενέργεια του ασφαλισμένου.
• Η κατανομή των παιδιών σε κάθε μία από τις παιδικές κατασκηνώσεις έχει ήδη γίνει βάσει της προκράτησης, αλλά είναι υποχρεωτική και η υποβολή των δικαιολογητικών στο Ταμείο με τους τρόπους που έχουμε αναφέρει παραπάνω.
• Εφ’ όσον έχουν καλυφθεί οι προσφερόμενες θέσεις των κατασκηνώσεων, ουδεμία παρέμβαση προς τους Κατασκηνωτάρχες θα γίνει από το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για νέες θέσεις.
• Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, έχει επιλέξει να προσέλθει ο ίδιος στο Τομέα για να υποβάλει τα δικαιολογητικά, θα καταθέτει τα σχετικά έντυπα για παιδιά, που περιλαμβάνονται σε μέχρι τρία (3) βιβλιάρια ασθενείας.
• Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών από / προς τις Κατασκηνώσεις θα γίνει με την επιμέλεια και ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων τους.
• Όσες κατασκηνώσεις από την επισυναπτόμενη κατάσταση περιλαμβάνουν και Δ΄ περίοδο, αυτή αφορά αποκλειστικά θέσεις για άτομα ΑΜΕΑ.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ο Τομέας στο τηλέφωνο 210-3605567 ή fax 210-3605545, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου.
• Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής πρέπει να αναγραφεί ορθά ο Α.Μ. του Ταμείου, δηλαδή αυτός που αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας, και όχι ο Α.Μ. της Τράπεζας.
• Κατά την αναγραφή της επωνυμίας της Κατασκήνωσης θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός της Κατασκήνωσης, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα των Κατασκηνώσεων.
• Κατά την ημερομηνία αποχώρησης του παιδιού από την Κατασκήνωση, οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα συμπληρώνουν μόνοι τους (χωρίς την παρέμβαση υπαλλήλων της Κατασκήνωσης) και εν συνεχεία θα υπογράφουν το έντυπο με την Δήλωση αποχώρησης, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η ημερομηνία αποχώρησης (και ΟΧΙ τελευταίας διανυκτέρευσης) του παιδιού από την Κατασκήνωση.
• Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο ασφαλισμένος θα υπόκειται στις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 9 του Καταστατικού του Τομέα, στο οποίο αναφέρεται «στέρηση όλων των ασφαλιστικών παροχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών καθώς και καταλογισμός της δαπάνης συμμετοχής του παιδιού στην Κατασκήνωση».
Διευκρινίζεται ότι το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΤΑΥΤΕΚΩ τελεί υπό την αίρεση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης του προϋπολογισθέντος ποσού, από το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ότι η λίστα των συμβεβλημένων κατασκηνώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Για την ομαλή διεξαγωγή του κατασκηνωτικού προγράμματος πρέπει να τηρηθούν πιστά όλες οι ανωτέρω οδηγίες από τους ασφαλισμένους του Τομέα.
Έντυπα των αιτήσεων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.taapt.gr.
Συνημμένα:
• ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο
• ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο


Ο υπεύθυνος του                                   Η Προϊσταμένη του
                     ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ                               Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλισης,
                                                                  Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα του
                                                                 ΤΑΥΤΕΚΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ. ΓΙΑΣΣΙΑ