Ενημέρωση από την ΕΛΕΠΑΠ για την πρόοδο του προγράμματος ''Δωρεάς Υιοθεσίας''
24.07.2013

Συνάδελφοι,


Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) μας ενημέρωσε για την πρόοδο του αποκαταστασιακού προγράμματος των δέκα παιδιών που έχει ''υιοθετήσει'' ο Σύλλογός μας.


Παραθέτουμε την σχετική επιστολή: