Έναρξη Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου
26.02.2015

Συνάδελφοι,

Ο Υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος του Συλλόγου συν. Δημήτρης Κουλούσης θα συμμετέχει την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 16:30 στην συνεδρίαση της Γραμματείας Αθλητισμού της ΟΤΟΕ με θέμα την έναρξη του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.