Συνάντηση Συλλόγου – Τράπεζας για το πρόγραμμα αποχωρήσεων έτους 2016
04.10.2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 157

Αθήνα,  4 Οκτωβρίου 2016

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3.10.2016 συνάντηση του Συλλόγου με εκπροσώπους της Τράπεζας με αποκλειστικό θέμα το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τράπεζα προς την DGCOM (πλάνο αναδιάρθρωσης) έως 31.12.2016.

Η Τράπεζα ενημέρωσε το Σύλλογο ότι από 10.10.2016 θα προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος αποχωρήσεων με καταληκτική ημερομηνία 31.12.2016 σύμφωνα με τη σχετική έγκριση που έλαβε από το ΤΧΣ.

Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα (σύμφωνα με την εγκριθείσα διαδικασία) διατηρεί το δικαίωμα της παραμονής στην εργασία συναδέλφων που επιθυμεί, ενώ όσοι θελήσουν να αποχωρήσουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες διευθύνσεις.

Ο Σύλλογος από τη μεριά του τόνισε ότι η όποια διαδικασία κι αν έχει συμφωνηθεί, δεν θα μπορούσε να αποδώσει αν τα κίνητρα αποχώρησης όσων εθελοντικά ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν είναι ικανοποιητικά.

Επίσης τονίσαμε την ανάγκη συγκράτησης έμπειρων υπαλλήλων ώστε αυτή η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά χωρίς κλυδωνισμούς των εργασιών από ενδεχόμενη αποχώρησή τους.

Τέλος ζητήσαμε αυξημένα κίνητρα για τους συναδέλφους που βρίσκονται σε ηλικία που δεν έχουν τα απαιτούμενα χρόνια για την παροχή σύνταξης, με παράλληλη διασφάλιση του νοσοκομειακού συμβολαίου της ΑΧΑ για μία 2ετία, καθώς και για όλους όσους έχουν ήδη αποχωρήσει τους προηγούμενους μήνες.

 

Συνάδελφοι,

Η διαδικασία του προηγούμενου προγράμματος εθελοντικής αποχώρησης (2014) δημιούργησε σειρά προβλημάτων στο δίκτυο που είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερεργασία των συναδέλφων.

Για να αποφευχθεί κάτι ανάλογο σήμερα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία ισορροπημένης κατανομής των συναδέλφων στο δίκτυο και τις κεντρικές μονάδες.

Η Τράπεζα επιφυλάχθηκε να απαντήσει στις προτάσεις του Συλλόγου αλλά διατηρούμε την πεποίθηση ότι θα υπολογισθούν σοβαρά οι απόψεις μας.

Ο Σύλλογος θα παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία που ξεκινάει και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

            ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ