ΝΑΙ στην Ευρώπη - ΝΑΙ στο Ευρώ
02.07.2015

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ


Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την κοινή θέση ΟΤΟΕ και Συλλόγων Εργαζομένων στις Τράπεζες.

Οι ώρες είναι κρίσιμες και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την εργασία μας και το μέλλον των παιδιών μας.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ