Ένταξη όλων των συναδέλφων του Ταμειακού κλάδου και του κλάδου Εισπρακτόρων στον Λογιστικό κλάδο
18.05.2015

Μεγάλη Συμφωνία Συλλόγου - Τράπεζας


Συνάδελφοι,

Είναι κοινή διαπίστωση ότι το κείμενο που διέπει τις εργασιακές μας σχέσεις (οργανισμός προσωπικού) προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο μας ιδίως μετά τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις (Εμπορική, Citibank).

Αποκλειστικός στόχος του Συλλόγου μας είναι οι όποιες μεταβολές να ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα αλλά με απόλυτο τρόπο να διασφαλίζουν και να προάγουν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών μας.

Χρόνια τώρα οι υπηρεσιακοί κλάδοι που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Οργανισμού διαχωρίζουν το προσωπικό και δημιουργούν ανισότητες που στην πράξη όμως έχουν καταργηθεί από την εμπειρία και την πρακτική της εργασίας μας.

Είναι κατανοητό ότι κάποιοι συνάδελφοί μας στερούνται τυπικών προσόντων αλλά στην πορεία της μακρόχρονης προσφοράς τους έχουν ξεπεράσει το κενό αυτό με επιτυχία λόγω της εμπειρίας τους και της υπεύθυνης εργασίας τους.

Τέτοιες ανισότητες και στρεβλώσεις όμως παρουσιάζονται και σε πολύ υψηλές θέσεις ευθύνης που δημιουργούν προβλήματα και αρρυθμίες.

Πχ. Οι τοποθετήσεις συναδέλφων σε θέση Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντών Διευθύνσεων δεν συνοδεύεται σήμερα από την απονομή ανάλογου βαθμού με αποτέλεσμα να υπολοίπονται έναντι των υφισταμένων τους.

Σήμερα ο Σύλλογος παρεμβαίνει και καταργεί τέτοιες ανισότητες με την υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα ύστερα από ένα μακροχρόνιο ουσιαστικό διάλογο.

Τι προβλέπει η νέα συμφωνία:

α) Καταργείται ο Ταμειακός κλάδος και ο κλάδος των Εισπρακτόρων με αυτόματη ένταξη ΟΛΩΝ των συναδέλφων στον Λογιστικό κλάδο.

Η ένταξη όλων των συναδέλφων ανεξαιρέτως θα γίνει συμφώνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Οργανισμού.

Αυτό σημαίνει ότι οι έχοντες επίπεδο σπουδών μέσης εκπαίδευσης εξελίσσονται απόλυτα σύμφωνα με τους βαθμούς του Λογιστικού κλάδου.

Όσοι συνάδελφοι υπολείπονται τυπικών προσόντων (δημοτικό, τριτάξιο γυμνάσιο) εντάσσονται απευθείας στον Λογιστικό κλάδο και η εξέλιξή τους από τον βαθμό του Λογιστή Α’ και πάνω θα εξαρτηθεί από την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου.

Ο Σύλλογος σ’ αυτή την κατηγορία των συναδέλφων μας είναι διατεθειμένος να παράσχει ουσιαστική βοήθεια με την δημιουργία ταχύρυθμων εκπαιδευτικών τμημάτων.

β) Τοποθετήσεις σε θέση Γενιού Διευθυντή, εντεταλμένου Γεν. Διευθυντή, Διευθυντού Διευθύνσεως της Τραπέζης ή του Ομίλου συναδέλφων που διαθέτουν χαμηλότερο βαθμό από την θέση που αναλαμβάνουν αποκτούν τον βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως και για την περαιτέρω προαγωγική τους εξέλιξη θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος οργανισμού.

Συνάδελφοι,

Με την συμφωνία αυτή ο Σύλλογός μας δείχνει τη θέλησή και την τόλμη ότι μπορεί με συγκροτημένες θέσεις να διαμορφώνει συνθήκες που προάγουν τα επαγγελματικά μας συμφέροντα.

Αυτή η συμφωνία είναι μία μεγάλη τομή που δείχνει ότι η προσφορά μας και η εργασίας μας πρέπει να αναγνωρίζονται στην πράξη χωρίς τεχνικούς διαχωρισμούς.

Σ’ αυτή την προσπάθεια μελετάμε ήδη τις κατηγορίες των συναδέλφων μας κλητήρων και λοιπού προσωπικού και σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τη θέση μας.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της συμφωνίας Συλλόγου – Τραπέζης.